Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0803(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0164/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0164/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0136

Usvojeni tekstovi
PDF 247kWORD 50k
Četvrtak, 27. travnja 2017. - Bruxelles
Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 27. travnja 2017. o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (07281/2017),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0120/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(1), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume(2), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (EU) 2017/290(3),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija(4), a posebno njezine članke 5. i 6.,

–  uzimajući u obzir izjavu predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Komisije i premijera Danske od 15. prosinca 2016., u kojoj se ističu operativne potrebe, ali i iznimna i prijelazna narav planiranog sporazuma između Europola i Danske,

–  uzimajući u obzir spomenutu izjavu, u kojoj se navodi da je planirani sporazum uvjetovan nastavkom danskog članstva u Uniji i u Schengenskom području, obvezom Danske da u svoje zakonodavstvo do 1. svibnja 2017. u potpunosti prenese Direktivu (EU) 2016/680(5) o zaštiti podataka u policijskim postupcima, kao i danskim pristankom da prihvati nadležnost Suda Europske unije i nadležnost Europskog nadzornika za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 22 Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir ishod referenduma u Danskoj od 3. prosinca 2015. u vezi s Protokolom br. 22 Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 14. veljače 2017. o nacrtu provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume(6), a posebno zahtjev iz stavka 4. u kojemu se poziva da se za budući sporazum između Europola i Danske predvidi primjena u trajanju od pet godina kako bi se zajamčila njegova prijelazna narav imajući u vidu trajniji dogovor,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0164/2017),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće i Komisiju da osiguraju da se kao dio procjene koja se provodi u skladu s člankom 25. Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Kraljevine Danske i Europola Europski parlament redovito obavještava te da se s njime redovito savjetuje, posebno preko Europolove zajedničke skupine za parlamentarni nadzor koju treba osnovati prema članku 51. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/794(7);

5.  poziva sve uključene strane da iscrpe sve mogućnosti prema primarnom i sekundarnom pravu kako bi još jednom Danskoj ponudili punopravno članstvo u Europolu;

6.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i Europolu.

(1) SL L 121, 15.5.2009., str. 37.
(2) SL L 325, 11.12.2009., str. 12.
(3) SL L 42, 18.2.2017., str. 17.
(4) SL L 325, 11.12.2009., str. 6.
(5) Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0023.
(7) Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti