Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/0803(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0164/2017

Predložena besedila :

A8-0164/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0136

Sprejeta besedila
PDF 245kWORD 49k
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj Končna izdaja
Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Dansko in Europolom *
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve, s strani Evropskega policijskega urada (Europola), sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Kraljevino Dansko in Europolom (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (07281/2017),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0120/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1), zlasti člena 23(2),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(2), kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2017/290(3),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij(4), ter zlasti členov 5 in 6,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta, predsednika Komisije in predsednice danske vlade z dne 15. decembra 2016, v kateri so poudarili operativne potrebe, pa tudi izjemni in prehodni značaj predvidene ureditve med Europolom in Dansko,

–  ob upoštevanju omenjene izjave, v kateri je poudarjeno, da je predlagana ureditev odvisna o nadaljnjega članstva Danske v Uniji in schengenskem območju, njene obveznosti, da do 1. maja 2017 v svojo zakonodajo v celoti prenese Direktivo (EU) 2016/680/EU(5) o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega sodelovanja, in tega, da se strinja s pristojnostjo Sodišča Evropske unije in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju Protokola št. 22 k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju izida danskega referenduma dne 3. decembra 2015 o Protokolu št. 22 k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(6), in zlasti zahteve v odstavku 4 navedenega sklepa, kjer se poziva Svet, naj v določbah prihodnje ureditve med Europolom in Dansko zagotovi, da njena veljavnost poteče pet let po začetku veljavnosti, da bi se tako zagotovila njena prehodna narava v luči sklenitve trajnejše ureditve;

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0164/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da se kot del ocene, ki jo je treba opraviti v skladu s členom 25 sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Kraljevino Dansko in Europolom, Evropski parlament redno seznanja in se z njim posvetuje, zlasti prek specializirane skupine Europola za skupni parlamentarni nadzor, ki bo ustanovljena v skladu s členom 51(1) Uredbe (EU) 2016/794(7);

5.  poziva vse udeležene strani, naj izkoristijo vse možnosti v okviru primarne in sekundarne zakonodaje ter Danski ponovno ponudijo polnopravno članstvo v Europolu;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in Europolu.

(1) UL L 121, 15.5.2009, str. 37.
(2) UL L 325, 11.12.2009, str. 12.
(3) UL L 42, 18.2.2017, str. 17.
(4) UL L 325, 11.12.2009, str. 6.
(5) Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0023.
(7) Uredba (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, str. 53).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov