Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0263(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0374/2016

Předložené texty :

A8-0374/2016

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0139

Přijaté texty
PDF 400kWORD 46k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0701),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 175 a čl. 197 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0373/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. března 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. dubna 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. února 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro rybolov a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0374/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 177, 18.5.2016, s. 47.
(2) Úř. věst. C 240, 1.7.2016, s. 49.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013
P8_TC1-COD(2015)0263

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/825.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí