Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0263(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0374/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0374/2016

Viták :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0139

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 47k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
A 2017–2020-as időszakra vonatkozó strukturálisreform-támogató program ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. április 27-i jogalkotási állásfoglalása a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0701),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 175. cikkére és 197. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0373/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. március 16-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. április 7-i véleményére(2),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. február 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Halászati Bizottság valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A8‑0374/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 177., 2016.5.18., 47. o.
(2) HL C 240., 2016.7.1., 49. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. április 27-én került elfogadásra a strukturálisreform-támogató program 2017–2020-as időszakra vonatkozó létrehozásáról, valamint az 1303/2013/EU és az 1305/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0263

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/825 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat