Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0263(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0374/2016

Texte depuse :

A8-0374/2016

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 17
CRE 26/04/2017 - 17

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0139

Texte adoptate
PDF 323kWORD 44k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Instituirea Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017--2020 ***I
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0701),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 și articolul 197 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0373/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 martie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 aprilie 2016(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru pescuit și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0374/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 177, 18.5.2016, p. 47.
(2) JO C 240, 1.7.2016, p. 49.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013
P8_TC1-COD(2015)0263

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/825.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate