Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0259(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0340/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0340/2016

Viták :

PV 26/04/2017 - 18
CRE 26/04/2017 - 18

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0140

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 43k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
A kulturális örökség európai éve ***I
P8_TA(2017)0140A8-0340/2016
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. április 27-i jogalkotási állásfoglalása a kulturális örökség európai évéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0543),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 167. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0352/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. október 12-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. február 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0340/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az Európai Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 88., 2017.3.21., 7. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. április 27-én került elfogadásra a kulturális örökség európai évéről (2018) szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0259

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/864 határozattal.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS EGYÜTTES NYILATKOZATA

A kulturális örökség európai éve (2018) végrehajtására megállapított pénzügyi keretösszeg a határozat 9. cikkével összhangban 8 millió EUR. A kulturális örökség európai éve előkészítésének finanszírozása érdekében 1 millió EUR a 2017-es költségvetésben meglévő forrásokból kerül majd folyósításra. A 2018-as költségvetésben 7 millió EUR összeg lesz majd tartalékként fenntartva a kulturális örökség európai évére és egy költségvetési sorban feltüntetve. Ebből az összegből 3 millió EUR a jelenleg a Kreatív Európa programra előirányzott forrásokból, 4 millió EUR pedig más meglévő forrásokból a prioritások átrendezésével, a meglévő tartaléksávok igénybevétele és a költségvetési hatóság hatásköreinek sérelme nélkül kerül majd felszabadításra.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság tudomásul veszi a társjogalkotók megállapodását, amellyel 8 millió EUR pénzügyi keretösszeget határoznak meg a kulturális örökség európai évéről (2018) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat 9. cikkében. A Bizottság emlékeztet arra, hogy az EUMSZ 314. cikkével összhangban az éves költségvetésben szereplő előirányzatok összegének jóváhagyása a költségvetési hatóság előjoga.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat