Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0110(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0291/2016

Předložené texty :

A8-0291/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0141

Přijaté texty
PDF 396kWORD 42k
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - Brusel
Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu ***I
P8_TA(2017)0141A8-0291/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0202),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0145/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. března 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0291/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 147.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020
P8_TC1-COD(2016)0110

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/827.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí