Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0110(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0291/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0291/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0141

Elfogadott szövegek
PDF 247kWORD 43k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
A pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató uniós program ***I
P8_TA(2017)0141A8-0291/2016
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. április 27-i jogalkotási állásfoglalása a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014–2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0202),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0145/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. március 15-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0291/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 303., 2016.8.19., 147. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. április 27-én került elfogadásra a pénzügyi beszámolás és az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós program létrehozásáról szóló 258/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0110

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/827 rendelettel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat