Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2189(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0147/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0147/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0156

Elfogadott szövegek
PDF 367kWORD 47k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
P8_TA(2017)0156A8-0147/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0147/2017),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 17. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 17. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0075/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0147/2017),

1.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 17. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 17. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2189(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0147/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: ügynökség) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetése 11 266 000 EUR volt, ami 2014-hez képest 3,55%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség:

   a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által kidolgozott és elfogadott költségvetés-tervezési iránymutatásokat vette alapul éves költségvetése tervezésének és végrehajtásának javítása érdekében, és előzetesen felvett belső képzést dolgozott ki a költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról;
   éves jelentésébe belefoglalta az összeférhetetlenségek megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság érdekében tett intézkedések aktuális helyzetét;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95,09%-os volt, amivel az ügynökség megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami 2014-hez képest 0,09%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 74,88%-os volt, ami 2014-hez képest 5,04%-os növekedést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a III. cím (Operatív kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok 1 360 000 eurót (59%) tettek ki, a 2014-es 1 570 000 euróhoz (62%) képest; megállapítja továbbá, hogy ezek az átvitelek elsősorban az 1227/2011/EU rendelet végrehajtásának hosszú távú jellegéből adódtak;

4.  a számvevőszéki jelentés alapján nyugtázza, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok 790 000 eurót (35%) tettek ki, a 2014. évi 980 000 euróhoz (41%) képest; az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy az átvitelek főként a 2015-ben elmaradt tanulmányok és szolgáltatások miatt keletkeztek;

5.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket; tudomásul veszi, hogy az ügynökség nehézségekbe ütközött az évenkéntiség elvének a REMIT végrehajtási projektjének többéves jellegével történő összeegyeztetése során;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  megjegyzi, hogy az ügynökség 2015 végén 54 ideiglenes tisztviselőt, 20 szerződéses alkalmazottat, 6 kirendelt nemzeti szakértőt, 9 gyakornokot és 6 ideiglenes alkalmazottat foglalkoztatott; megjegyzi továbbá, hogy 2015-ben nem történt változás a létszámtervben;

7.  tudomásul veszi, hogy a munkaügyi átvilágítás szerint az ügynökség álláshelyeinek 67,83%-a operatív, 22,89%-a adminisztrációs és koordinálási, míg 9,28%-a általános jellegű volt;

8.  megjegyzi, hogy 2015-ben 75 alkalmazott vett részt az intézményen kívüli közösségi napon (away day), amelynek költsége 6 517 EUR (fejenként 87 EUR) volt;

Belső kontrollrendszerek

9.  megjegyzi, hogy az ügynökség megfelelt az összes belsőkontroll-standard minimum-előírásainak;

10.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2015-ben értékelte belső ellenőrzési rendszerének hatékonyságát annak felmérése érdekében, hogy hol van szükség további javulásra; tudomásul veszi, hogy az ügynökség ennek megfelelő intézkedéseket szándékozott végrehajtani; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a bevezetett intézkedésekről;

Belső ellenőrzés

11.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata előzetes látogatást tett az ügynökségnél a közbeszerzési eljárások ellenőrzése kapcsán; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat az ellenőrzést 2016 elejére tervezte; megjegyzi továbbá, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat egy teljes körű kockázatértékelési és informatikai kockázatelemzési ellenőrzést is tervezett 2016 elejére, amelynek megállapításai alapján született meg az ügynökség új stratégiai ellenőrzési terve; várakozással tekint az ügynökség 2016-os éves tevékenységi jelentése elébe, amelyben beszámol a Belső Ellenőrzési Szolgálat által végzett ellenőrzésekről;

12.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által a „keret-iránymutatások kidolgozása és az üzemi és kereskedelmi szabályzattal kapcsolatos vélemények” témában 2014-ben végzett ellenőrzést követően kiadott hat ajánlás közül kettőt 2014-ben, kettőt pedig 2015-ben hajtottak végre és zártak le; tudomásul veszi, hogy az ügynökség a két fennmaradó ajánlást 2016-ban szándékozott végrehajtani; megállapítja, hogy a 2013-ról fennmaradó, a tervezésre, a költségvetés-készítésre és a monitoringra vonatkozó utolsó lezáratlan ajánlást 2015-ben lezárták;

Teljesítmény

13.  megjegyzi, hogy az ügynökség 2015 végén felmérést indított, amely lehetővé teszi az érdekelt felek számára, hogy értékeljék szabályozási tevékenységeit, munkamódszereit, hatékonyságát (például az időben történő rendelkezésre bocsátást), átláthatóságát, az érdekelt felek bevonását és kiadványait; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség 2015 októberében a módszertanra vonatkozó javaslatról szóló tanulmányt tett közzé annak felmérése érdekében, hogy milyen hatást gyakorolnak a földgázipari üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások a végrehajtásra és a belső piacra; kéri az ügynökséget, hogy a továbbiakban is tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ügy fejleményeiről;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

14.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség igazgatótanácsa az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó személyzeti politikát fogadott el, amely külön rendelkezéseket tartalmaz a vezetőségre, az igazgatótanácsra, a szabályozói tanácsra, a fellebbezési tanácsra, a munkacsoportok elnökeire és alelnökeire, valamint a speciális munkacsoportok vezetőre vonatkozóan; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség honlapján közzétette az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, de rámutat, hogy a szabályozói tanács egyes tagjainak önéletrajza és érdekeltségi nyilatkozata továbbra is hiányzik; felhívja az ügynökséget, hogy tegye közzé ezeket a dokumentumokat, és tegye lehetővé a nyilvánosság betekintését a felső vezetés ügyeibe; tudomásul veszi, hogy 2016-ban az igazgatótanács potenciális összeférhetetlenséget tárt fel egyik tagja esetében, és az ügyet az eseti eljárás keretében kezelte; kéri az ügynökséget, hogy az esetről nyújtson részletesebb tájékoztatást a mentesítésért felelős hatóság számára;

15.  elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség az OLAF útmutatása alapján csalás elleni stratégiát fogadott el a 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozóan, és hogy valamennyi alkalmazott részt vett a környezettudatosság erősítését célzó képzésen;

16.  tudomásul veszi, hogy a nemzetközi oktatási programok végrehajtásáról szóló jogszabályt a fogadó tagállam 2016. június 16-án fogadta el, és az 2016. július 15-én lépett hatályba; tudomásul veszi, hogy a fogadó tagállam a jogszabály elfogadását követően megvalósíthatósági tanulmányba kezdett; emlékeztet rá, hogy az ügynökség többször jelezte a fogadó tagállam felé annak sürgősségét, hogy Európai Iskolát hozzanak létre Ljubljanában; helyteleníti, hogy az ügynökség és a szlovén állam közötti megállapodás hatályba lépését követő több mint négy évvel az Európai Iskolát még mindig nem hozták létre;

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat