Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2168(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0075/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.27

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0157
P8_TA(2017)0158

Elfogadott szövegek
PDF 357kWORD 48k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testületének Hivatala (BEREC)
P8_TA(2017)0157
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a Hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtása tekintetében az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0143/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottsága számára a Testület 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 22. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 22. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2016/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a hivatal 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtása tekintetében az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0076/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0143/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 22. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 22. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2190(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0143/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (a továbbiakban: a hivatal) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 4 017 244 EUR volt, ami 2014-hez képest 3,5%-os csökkentést jelent;

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hivatal 2015-re szóló költségvetéséhez való teljes uniós hozzájárulás 3 498 143 EUR volt, ami 2014-hez képest 3,31%-os csökkentést jelent;

C.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  elismeri, hogy a hivatal:

   felkéri az irányítóbizottság összes tagját, az igazgatási vezetőt és a személyzetet, hogy az összeférhetetlenség elkerülése érdekében nyújtsanak be éves érdekeltségi nyilatkozatot és azokat tegyék közzé a hivatal honlapján;
   teljes mértékben végrehajtotta a 6. (Kockázatkezelés) és a 12. (Információ és kommunikáció) belsőkontroll-standardokat;

elismeri, hogy ennek következtében a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata lezárta azon két ajánlását, amelyek a belsőkontroll-standardok végrehajtásának korlátozott felülvizsgálatával kapcsolatos 2014-es nyomon követés után még nyitottak maradtak;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95,65 %-os volt, ami 2014-hez képest 2,26 %-os csökkenést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,31%-os volt, ami 2014-hez képest 4,65 %-os növekedést jelent;

3.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés részletességi szintje eltér a legtöbb más ügynökségétől; megjegyzi, hogy a hivatal kiszervezte a számviteli tisztviselői szerepkört az Európai Bizottság számviteli tisztviselőjéhez, és hogy a részletességben mutatkozó eltérés a Bizottság jelentéstételi gyakorlatából ered; elismeri, hogy a hivatal kész követni bármilyen költségvetési útmutatást a következő pénzügyi évre vonatkozó jelentéstétellel kapcsolatban, amennyiben ilyen útmutatás kiadásra kerül; sürgeti a Számvevőszéket és az az uniós ügynökségek hálózatát, hogy dolgozzanak ki a decentralizált ügynökségek bevált gyakorlatain alapuló közös jelentéstételi iránymutatásokat;

4.  megjegyzi, hogy a hivatal kiigazította a 2015. és 2016. évi költségvetést azon előirányzott hozzájárulások tekintetében, amelyek 2014-ben nem érkeztek be az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) nemzeti szabályozó hatóságaitól; megjegyzi, hogy az EFTA-megállapodásról szóló tárgyalás a Bizottság és az érintett országok között zajlik, így a hivatalnak nincs ráhatása a tárgyalásokra;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a II. cím alatt lekötött előirányzatok 134 228 eurós (44%) átviteli szintje magas volt a 2014-es 91 757 euróhoz (40%) képest; megjegyzi, hogy ezek az átvitelek zömében 2015 utáni szolgáltatásnyújtásokra vonatkoznak és nem szükségszerűen utalnak a költségvetési tervezés hiányosságára;

Átcsoportosítások

6.  elégedettséggel állapítja meg, hogy a költségvetési átcsoportosítások száma a 2014-es 37-ről 2015-ben 17-re csökkent; megjegyzi továbbá, hogy az I. cím (Személyzeti költségek) alatt nem történt változás a teljes kiadások tekintetében, a II. cím (Igazgatási kiadások) kiadásai 33%-kkal csökkentek, míg a III. cím (Operatív kiadások) 13%-kal nőtt; megjegyzi, hogy az eredeti költségvetés szerkezete kisebb mértékben változott, mint 2014-ben;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a hivatal alulbecsülte a professzionális rendezvényszervezési szolgáltatásokkal kapcsolatos szükségleteit; megjegyzi, hogy a 2013-ban aláírt négyéves keretszerződés 2014 decemberében érte el maximális összegét; megjegyzi, hogy a hivatal azért becsülte alul e szükségleteit, mert váratlan változások történtek a 2014-es záró plenáris ülésének szervezésében; úgy véli, hogy az ilyen helyzetek megismétlődésének elkerülése érdekében a hivatalnak a tagjaival és megfigyelőivel együtt működési módszert kell kidolgoznia az ilyen ülésekre; rámutat arra, hogy 2015 augusztusában közbeszerzési eljárás indult egy új keretszerződés aláírására, és hogy a köztes időszakban a hivatal beszerzési rendelések és kis értékű szerződések (tárgyalásos eljárások) keretében szerezte be a szolgáltatásokat; egyetért a Számvevőszékkel abban, hogy nyílt közbeszerzési eljárást kellett volna alkalmazni, ahol minden érdekelt gazdasági partner jogosult pályázatot benyújtani; megjegyzi, hogy a hivatal 2016-ban felülvizsgálta aktuális közbeszerzési szabályait a folyamat racionalizálása céljából, beleértve az e-pályáztatás alkalmazását; üdvözli, hogy a hivatal már tett lépéseket közbeszerzési szabályainak javítására és nyílt közbeszerzési eljárást indított, amelynek eredményeképpen 2016 januárjától több féllel kötött, lépcsőzetes rendszerű keretszerződést kötött három vállalattal;

8.  megjegyzi, hogy az álláshelyek száma a 2014 év végi 28-ról 2015 végére 27-re csökkent; megjegyzi, hogy a hivatal többletfeladatokat vállalt, ami többletmunkaterhet eredményezett és ez tetézte a szakértői személyi állomány cserélődése miatt előállt személyzeti felvételi nehézségeket; elismeri, hogy a hivatalnak sikerült fenntartható működést elérnie és egyensúlyt teremtenie a munkateher személyzet körében történő elosztásában;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

9.  megjegyzi, hogy a hivatal napi rendszerességgel frissítette a BEREC/BEREC Hivatal dokumentumainak nyilvános dokumentumtárát; elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal az összeférhetetlenségre vonatkozó politikával foglalkozó külön részt hozott létre és honlapján új részt különített el az elnök beszédei számára;

10.  megjegyzi, hogy a hivatal éves jelentésébe az átláthatóságról, elszámoltathatóságról és feddhetetlenségről szóló alfejezetet iktatott be; megjegyzi, hogy éves jelentése megfelel a bizottsági iránymutatásoknak, amelyek nem rendelkeznek az átláthatóságról, elszámoltathatóságról és feddhetetlenségről szóló szabványos fejezetről;

11.  üdvözli, hogy a hivatal aktívan részt vett az ügynökségközi jogi hálózat csaláselleni munkacsoportjának tevékenységében; elégedetten veszi tudomásul, hogy ezen együttműködés eredményeképpen 2017 februárjában elfogadásra került a hivatal csalás elleni stratégiája;

12.  megjegyzi, hogy a hivatal várhatóan 2017 első felében véglegesíti a visszaélések bejelentéséről szóló belső szabályzatát és a szabályzattervezetet előzetes ellenőrzés céljából már elküldte az európai adatvédelmi biztosnak; felhívja a hivatalt, hogy fogadjon el a visszaélések bejelentésére vonatkozó olyan belső politikát, amely elősegíti az átláthatóság és elszámoltathatóság kultúráját a munkahelyen, rendszeresen tájékoztassa és részesítse képzésben alkalmazottait az e politikára vonatkozó jogaikkal és kötelességeikkel kapcsolatban, biztosítsa a visszaélést bejelentő személyek megtorlástól való védelmét, időben kövesse nyomon a visszaélést bejelentő személyek által közölt esetek tartalmát és vezessen be anonim belső jelentéstételi csatornát; felhívja a hivatalt, hogy tegyen közzé jelentéseket a bejelentett visszaélések számáról és azok nyomon követéséről, és azokat bocsássa a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére; kéri a hivatalt, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzata létrehozásáról és végrehajtásáról;

Belsőkontroll-rendszerek

13.  megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat belsőkontroll-standardok végrehajtására vonatkozó 18 ajánlásából az utolsó kettőt 2015-ben lezárták, és ezzel befejeződött a belsőkontroll-standardok végrehajtása; elismeri, hogy a belsőkontroll-standardoknak való magas szintű megfelelés fenntartása jelentős adminisztratív terhet ró a hivatalra, tekintettel a hivatal kis méretére és arra, hogy a belsőkontroll-standardok keretét általánosságban nem kisméretű szervezetekre tervezték;

14.  elismeri, hogy a kockázati önértékelési eljárás nem tárt fel kritikus kockázatokat; megjegyzi, hogy a kockázatértékelés eredményeiről szóló jelentés több jelentős kockázatot tartalmazott; megjegyzi, hogy a hivatal kockázat-nyilvántartást készített, amely tartalmazza a kockázatértékelés során feltárt legjelentősebb kockázatokat és a kockázatok megszüntetésére irányuló cselekvési terveket;

Belső ellenőrzés

15.  elégedetten konstatálja, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat által végzett ellenőrzés eredményei azt állapították meg, hogy az ellenőrzött folyamatok a célnak megfelelőek és azok irányítása és szervezése hatékony és eredményes módon történik; megjegyzi azonban, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat észrevételei további fejlődés lehetőségeket említenek több konkrét területen; megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat ajánlásainak végrehajtása érdekében a hivatal cselekvési tervet dolgozott ki, amelynek végrehajtását 2016-ra tervezték;

Egyéb kérdések

16.  megjegyzi, hogy a Bizottság 2016 szeptemberében rendeleti javaslatot (COM(2016)0591) terjesztett elő, amelyben javasolta a hivatal teljes jogú ügynökséggé történő átalakítását kibővített feladatkörökkel; hangsúlyozza, hogy a jogalkotási folyamat lezárása nyomán végrehajtott bármilyen reformnak biztosítania kell a maximális hatékonyságot és költséghatékonyságot, valamint az átláthatóság és az összeférhetetlenség elleni védelem lehető legmagasabb szintjét és arra kell törekednie, hogy előmozdítsa az elektronikus kommunikációra vonatkozó uniós szabályozói rendszer hozzáadott értékét;

o
o   o

17.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat