Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2182(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0086/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0086/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.34

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0165

Elfogadott szövegek
PDF 372kWORD 53k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC)
P8_TA(2017)0165A8-0086/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 97. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0086/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 82. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 82. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 97. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0086/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Vegyianyag-ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 82. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 82. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 396., 2006.12.30., 1. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2182(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vegyianyag-ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0086/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatásai szerint az Európai Vegyianyag-ügynökség („az ügynökség”) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetése 114 412 841 EUR volt, ami a 2014-es évhez képest 0,26%-os növekedést jelent;

B.  mivel az ügynökség 7 318 792 EUR uniós támogatásban részesült és 300 000 EUR támogatást kapott az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből, de más hozzájárulást vagy finanszírozást nem kapott a Bizottságtól;

C.  mivel a Számvevőszék az Ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

D.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  emlékeztet, hogy az ügynökség a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) (a költségvetési rendelet) 185. cikkével összhangban konszolidált szerv, és vezető szerepet tölt be a szabályozó hatóságok között a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak az emberi egészség és a környezet, valamint az innováció és a versenyképesség javára történő végrehajtásában; megjegyzi, hogy az ügynökség segít a vállalatoknak a jogszabályoknak való megfelelésben, a nemzetközi szervezetekkel és az érdekelt felekkel együttműködve előmozdítja a vegyi anyagok biztonságos felhasználását, tájékoztatást nyújt a vegyi anyagokról és foglalkozik a különös aggodalomra okot adó vegyi anyagokkal;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a mentesítésért felelős hatóság előző évi ajánlásaival összhangban jövő évi jelentésében külön fejezetet szentel az átláthatóságnak, az elszámoltathatóságnak és az feddhetetlenségnek;

Az ügyletek jogszerűsége és szabályszerűsége

3.  a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy az ügynökség 50%-ban fizette alkalmazottai gyermekeinek napköziköltségét a helsinki Európai Iskolában; továbbá megállapítja, hogy a hozzájárulás gyermekenként évi 1 000 EUR-ra korlátozódik, ami 2015-ben megközelítőleg 95 000 EUR-t tett ki, a Számvevőszék jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a költségvetési hatóságot erről az intézkedésről nem tájékoztatták a költségvetési eljárás keretében; tudomásul veszi, hogy az ügynökség a 2018–2020-as programozási dokumentumában és 2018. évi pénzügyi kimutatásában tájékoztatni fogja az intézkedésről a költségvetési hatóságot; megállapítja emellett, hogy az ügynökség már frissítette a megfelelő költségvetési sorhoz tartozó megjegyzéseket, és beírta az intézkedésre vonatkozó információkat az ügynökség 2016. évi költségvetésének első módosításába;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

4.  megállapítja, hogy az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) (REACH-rendelet) értelmében az ügynökséget az ipar által fizetett díjakból és egy, a költségvetési rendelet 208. cikke értelmében nyújtott uniós kiegyenlítő támogatásból finanszírozzák; üdvözli, hogy az eredeti feltételezéssel ellentétben, 2015-ben az ügynökség működését teljes mértékben a becsültnél magasabb díjbevételek, valamint az előző évek REACH- és CLP-műveleteiből (osztályozás, címkézés, csomagolás) származó bevételekből képzett tartalék révén finanszírozták;

5.  a biocid termékeket illetően megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet 208. cikke értelmében az ügynökség 2015-ben összesen 5 423 667 EUR díjat szedett be (a 2014. évi 1 265 774 euróhoz képest), míg az uniós támogatás összege 5 789 000 EUR volt (a 2014. évi 5 064 194 euróhoz képest), és hogy ezen felül az EFTA-hozzájárulások – többek között Svájcból – összesen 307 791 eurót tettek ki 2015-ben;

6.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,48%-os volt, ami 1,4%-os emelkedést jelent; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,84%-os volt, ami 2014-hez képest 0,38%-os enyhe emelkedést jelent;

7.  tudomásul veszi, hogy tekintettel a 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) (az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyásról szóló rendelet), és a költségvetési rendelet 208. cikkének értelmében a Környezetvédelmi Főigazgatóság 2015-ben 1,22 millió EUR támogatást fizetett az ügynökségnek a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokkal és növényvédő szerekkel kapcsolatos fellépésekre;

Átcsoportosítások

8.  megállapítja, hogy az ügynökség összesen 44 átcsoportosítást végzett 1 395 000 EUR összegben; elégedetten nyugtázza, hogy a 2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege mind az ügynökség éves jelentése, mind a Számvevőszék ellenőrzési megállapításai szerint a költségvetési szabályok keretei között maradt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

9.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a IV. cím (Biocidokkal kapcsolatos operatív kiadások) esetében az átvitt lekötött előirányzatok 1 500 000 EUR összeget (74 %) tettek ki; megállapítja, hogy ezek az átcsoportosítások elsősorban egy 1 400 000 EUR összegű nagyszabású informatikai projekttel kapcsolatosak, amely csak 2015 második felében indult el, amikorra a finanszírozásához elegendő díjbevétel összegyűlt; tudomásul veszi, hogy az ügynökség továbbra is vigyázni fog arra, hogy elkerülje az előirányzatok indokolatlan átvitelét;

10.  megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat előre betervezik és erről tájékoztatják a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

11.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség felvételi célkitűzése teljesült, az álláshelyek 98%-át betöltötték 2015 végére a REACH/CLP (az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása) és a PIC (veszélyes anyagok kivitele és behozatala) tekintetében; az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi továbbá, hogy a fenti arány nem lépheti túl a 98%-ot, mivel az ügynökségnek előírták a személyzet 2%-kal történő csökkentését (10 álláshely), hogy megfeleljen a 2016. évi létszámtervnek; tudomásul veszi, hogy a biocidok tekintetében betöltött álláshelyek aránya 83%-os volt a díjbevételek mértéke és az ügynökség számára 2016-ra engedélyezett személyi állomány miatti bizonytalanság következtében;

12.  kiemeli, hogy mivel az ügynökség munkaterhe nem csökkent 2015-ben, elegendő humán és pénzügyi erőforrást kell elkülöníteni;

13.  az ügynökség éves jelentése alapján megállapítja, hogy 2015-ben az ügynökség 739 szerződést írt alá, amelyek közül 540 keretszerződések alá tartozott, 199 szerződés pedig új közbeszerzési eljárás eredménye volt; megjegyzi, hogy ez utóbbiból 25 szerződést kivételes tárgyalásos eljárások eredményeképpen írtak alá a költségvetési rendelet megfelelő szabályai alapján;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

14.  elégedetten nyugtázza, hogy az önéletrajzok és az érdekeltségi nyilatkozatok az ügynökség honlapján jól szerkesztettek, láthatók, hozzáférhetők és felhasználóbarátok;

15.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015 decemberében elfogadta a visszaélést jelentő személyekkel kapcsolatos iránymutatásokat; megállapítja, hogy az ügynökség 2015–2016-ra szóló csalás elleni stratégiájának 2014. decemberi elfogadását követően az ügynökség már végrehajtott különböző intézkedéseket, amelyek a csalás elleni cselekvési tervből következtek; tudomásul veszi, hogy a stratégia elfogadását megelőzően alkalmazott belső csaláskockázat-értékelési eljárás megállapítása szerint az ügynökség kockázati profilja alacsony; nyugtázza, hogy a stratégia fő célja a csalásellenes kultúra széles körű kialakítása az ügynökségnél, előtérbe helyezve a tudatosságot;

16.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2015-ben belső iránymutatásokat fogadott el a személyzet számára; tudomásul veszi továbbá, hogy az iránymutatások magukban foglalnak olyan lehetséges feltételeket, amelyeket az aktív foglalkoztatást követő kétéves időszakra a kinevezésre jogosult hatóság a személyzet korábbi tagjaira vonatkozóan meghatározhat, ha új állást töltenek be; megállapítja, hogy az ügynökség az összeférhetetlenségekkel foglalkozó tanácsadó bizottsággal rendelkezik, amely ajánlásokat fogalmaz meg az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács számára az egyes észlelt összeférhetetlenségekkel kapcsolatban; elismeri, hogy az összeférhetetlenségek elkerülését szolgáló szigorú intézkedések következtében 2015-ben nem észleltek konkrét összeférhetetlenséget;

17.  megállapítja, hogy az ügynökség nagyszabású összeférhetetlenségi politikát és részletes csalás elleni stratégiát hajtott végre annak érdekében, hogy a személyzet és az ügynökség számára dolgozó szakértők körében hozzájáruljon a magas fokú etikus magatartási kultúrához;

18.  megállapítja, hogy az ügynökség bizottságai a tagállami hatóságok vagy az ügynökség igazgatótanácsa által kijelölt nemzeti delegáltakból állnak; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség bizottságai egy nyilvános pályázati felhívás nyomán összesen kilenc választott taggal rendelkeznek, amit az ügynökség alapító jogi aktusa tesz lehetővé; megállapítja, hogy e választott tagok eljárhatnak előadókként, de szavazati joguk nincs, valamint az ügynökség összeférhetetlenségek megelőzését szolgáló politikája teljes mértékben alkalmazandó rájuk is; várakozással tekint az ügynökség igazgatótanácsának a választott tagokkal kapcsolatos tapasztalatokról szóló, 2017-re ütemezett jelentése elé;

19.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015-ben az 1049/2001/EK rendeletnek(4) megfelelően a kért dokumentumok 27%-ához biztosított teljes és 68%-ához részleges hozzáférést; megállapítja, hogy a részleges elutasítás fő indoka a személyiség és a magánszemély becsületének védelme, valamint a kereskedelmi üzleti információk védelme volt; elismeri, hogy részleges hozzáférés biztosításakor elvben a dokumentum nagy részét a kérelmező rendelkezésére bocsátják; megállapítja, hogy az ügynökség 2015-ben a kért dokumentumok 5%-a esetében utasította el a hozzáférést elsősorban a még folyamatban lévő döntéshozatal, az érzékeny üzleti információk és a bírósági eljárások védelmére tekintettel;

Teljesítmény

20.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015 decemberében nyújtotta be az igazgatótanácshoz értékelési keretét és megközelítését; nyugtázza, hogy e megközelítés egy sor értékelési és ellenőrzési eszközt hozott létre, köztük egy irányítási keretet, a módszertani egységességet biztosító értékelési koordinációs funkciót, egy értékelési ellenőrzőlistát és az előzetes és utólagos értékelésekre vonatkozó gördülő tervet; elismeri az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megerősítse irányítási keretét és az előzetes és utólagos értékelésekre vonatkozó megközelítését;

21.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség új integrált szabályozási stratégiát dolgozott ki, amely valamennyi REACH-re és CLP-re vonatkozó eljárást összefog a releváns rendeletek céljainak, valamint a fenntartható fejlődésről tartott 2002-es világszintű csúcsértekezleten 2020-ra kitűzött célok elérése érdekében;

22.  megjegyzi, hogy az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(5) (a biocidokról szóló rendelet) végrehajtása 2015-ben váratlanul jelentős intézkedéseket eredményezett, ami azt mutatja, hogy a vállalatok egyre inkább tisztában vannak a változásokkal és az új uniós engedélyezési eljárás nyújtotta lehetőségekkel; ugyanakkor aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség számára nehézséget okozott a biocidokkal kapcsolatos munkaterhelés kezelése a létszámstop miatt;

23.  megjegyzi, hogy 2015-ben közel 8 200 regisztrálási dokumentációt (főleg frissítések), illetve 250 termék- és folyamatorientált K+F értesítést kaptak, és hogy a kérelmek teljes száma 10%-kal csökkent 2014-hez képest;

24.  javasolja az ügynökség számára hatásmutatók kidolgozását; úgy véli, hogy ezek a hatásmutatók alapvető eszközök az ügynökség hatékonyságának méréséhez;

Belső ellenőrzés

25.  megállapítja, hogy 2015-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) ellenőrzést végzett „Előrejelzés, kalkuláció, valamint a díjak beszedése és a költségek a REACH-, a CLP- és a biocid termékekről szóló rendelet értelmében” címmel; megállapítja emellett, hogy az ellenőrzés eredményeként az IAS két „kiemelten fontos”, egy „fontos” ajánlást fogalmazott meg, és „kritikus” ajánlást nem adott; tudomásul veszi, hogy az ügynökség válaszként az ajánlásokra cselekvési tervet dolgozott ki;

26.  megállapítja, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) megbízhatósági ellenőrzéseket végzett az általános jelentés teljesítménymutatóiról, az ECHA információs szolgálatáról, a szerződések kezeléséről és a kifizetésekről; megjegyzi, hogy az ellenőrzések nyomán öt „kiemelten fontos” és két „fontos” ajánlás született; tudomásul veszi, hogy az ügynökség vezetősége által az IAC ajánlásaira adott válaszként kidolgozott cselekvési tervet az IAC megfelelőnek találta;

Egyéb megjegyzések

27.  megelégedéssel nyugtázza a nemek egyensúlyát az igazgatótanács tagjai között;

28.  megjegyzi, hogy 2015-ben 453 alkalmazott vett részt intézményen kívüli közösségi napon (away days), aminek költsége 113 975 EUR volt (251,60 EUR fejenként), és 565 alkalmazott vett részt zárt értekezleteken, aminek költsége 31 468 EUR-t (fejenként 54,25 EUR-t) tett ki;

29.  üdvözli, hogy javult a vegyi anyagokra vonatkozó információk bemutatásának módja az ügynökség honlapján, ami elősegíti, hogy a vállalatok és a fogyasztók többet látogassák azt;

30.  megjegyzi, hogy az ügynökség nem kormányzati szervezetekkel folytatott vitákra szolgáló vitafóruma hasznos fórum a civil társadalom érdeklődésére számot tartó főbb ügyek megvitatásához;

31.  üdvözli a REACH-rendelet szerinti engedélyezési eljárás kidolgozása terén tett előrehaladást, és tudomásul veszi az ügynökség következtetéseit, miszerint további fejlődés érhető el; üdvözli ezzel összefüggésben az ügynökségnek a Parlamenttel való párbeszéd kezdeményezése terén mutatott proaktív megközelítését a Parlament 2015. november 25-i, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) alkalmazására vonatkozó engedélyt megadó XXX bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló állásfoglalásában(6) felvetett kérdések kezelése érdekében;

o
o   o

32.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(7).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes anyagok kiviteléről és behozataláról (HL L 201., 2012.7.27., 60. o.).
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.)
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 167., 2012.6.27., 1. o.).
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0409.
(7) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat