Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2166(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0085/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0085/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.35

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0166

Elfogadott szövegek
PDF 354kWORD 49k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)
P8_TA(2017)0166A8-0085/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 87. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 87. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 126., 2009.5.21., 13. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról szóló, 2009. április 23-i 401/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 87. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 87. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 126., 2009.5.21., 13. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2166(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel a „Vissza nem térítendő támogatások alkalmazása az ügynökségeknél: nem mindig megfelelő vagy eredményessége nem mindig mutatható ki” című, 12/2016. sz. számvevőszéki különjelentésre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0085/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: az ügynökség) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 49 156 474 EUR volt, ami 2014-hez képest 6,50%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetésének 74%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 99,36%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 87,5%-os volt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

2.  tudomásul veszi, hogy 2015-ről 2016-ra 4 944 739 EUR-t vittek át, ami hasonló összeg, mint az azt megelőző évben; megállapítja, hogy a III. cím (operatív kiadások) alatt átvitt összeg 57%-át az Európai Témaközpontokhoz való 2015. évi hozzájárulás végső kifizetése tette ki, amelyet a megállapodások szerint a negyedik negyedéves értékelő jelentés 2016-os benyújtása után kellett teljesíteni; megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjának több éves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat az ügynökség előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

3.  tudomásul veszi, hogy a költségvetési fegyelemről szóló intézményközi megállapodásban(1) rögzített általános elvekkel összhangban az ügynökség 5%-kal csökkentette személyzetét; megállapítja, hogy a Bizottság „teljes körűen működő ügynökségnek” minősítette az ügynökséget, ami azt jelenti, hogy további 5%-os létszámleépítést vár tőle; üdvözli, hogy az ügynökség a leépítést úgy hajtotta végre, hogy az nem járt negatív hatással többéves munkaprogramja főbb részeinek végrehajtására; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az esetleges további költségvetési megszorítások ne veszélyeztessék az ügynökség azon képességét, hogy feladatait ellássa;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

4.  megállapítja, hogy az igazgatótanács 2014 novemberében fogadta el az ügynökség csalás elleni stratégiáját, amely az összeférhetetlenségi kérdések megfelelő kezelésére, valamint a csalás elleni tevékenységek kidolgozására irányul, elsősorban a megelőzés, a felderítés, a figyelemfelhívás és az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF) folytatott szorosabb együttműködés révén; megállapítja, hogy az ügynökség az OLAF által az EU decentralizált ügynökségei számára összeállított módszertannak és útmutatónak megfelelően elvégezte tevékenységeinek csaláskockázat-értékelését a csalás becsült kockázata és lehetséges hatása alapján;

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség dokumentumtárat hozott létre, és azt nyilvánosan hozzáférhetővé tette internetes honlapján; megjegyzi, hogy az ügynökség 2016 során felülvizsgálta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó, 2014-ben bevezetett politikáját, és azt a pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatokra és az ügynökségtől távozó alkalmazottak kötelezettségeire vonatkozó további információkkal egészítette ki;

6.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség igazgatótanácsának tagjai nem kötelesek önéletrajzaikat és érdekeltségi nyilatkozataikat nyilvánosságra hozni, és ebből következően ezek közül csak néhány található meg az ügynökség honlapján; felhívja az ügynökséget, hogy tegyen meg mindent e helyzet orvoslására és annak biztosítására, hogy vezetőségének munkáját megfelelően felügyelik és ellenőrzik; tudomásul veszi, hogy az ügynökség honlapján közzétette felső vezetése önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait;

7.  megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az ügynökség igazgatótanácsa 2016 decemberében saját belső iránymutatásokat fogadott el a visszaélések bejelentésére vonatkozóan; felhívja az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzatának végrehajtásáról;

8.  aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség nem tett külön kezdeményezéseket a lobbistákkal fenntartott kapcsolatainak átláthatóbbá tétele, illetve az átláthatóság fokozása érdekében;

9.  ösztönzi az ügynökséget, hogy továbbra is hívja fel a figyelmet az összeférhetetlenségi politikára a személyzete körében a folyamatban lévő figyelemfelkeltő tevékenységekkel párhuzamosan, és kötelezően megvitatandó elemként a feddhetetlenség és átláthatóság belefoglalását kéri a felvételi eljárásokba és a teljesítményértékelésekbe;

Belső ellenőrzés

10.  megállapítja, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS ellenőrzést végzett az adat- és információkezelésre vonatkozóan – az informatikai komponenst is beleértve –, amely 2015-ben fejeződött be; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az IAS megállapítása szerint az adatok és információk kezelésére az ügynökség által bevezetett irányítási és kontrollrendszerek a jelenlegi körülmények között hatékonyan működnek; megjegyzi továbbá, hogy az adatok és információk várható jelentős növekedéséhez hasonló kihívások kezeléséhez az ügynökségnek tovább kell fejlesztenie adat- és információkezelési rendszerét;

Belső kontrollrendszerek

11.  tudomásul veszi, hogy a 2014-es új követelmények szerint a belső ellenőrzési részleg 2015-ös és 2016-os terveit az ügynökség igazgatótanácsa elfogadta; megállapítja, hogy a tervek három fő célkitűzése az ellenőrzés, a tanácsadás és a többi ellenőrrel való együttműködés;

12.  tudomásul veszi, hogy a belső ellenőrzési részleg kockázatelemzési rendszert állított fel a helyszíni ellenőrzésnek alávetendő kedvezményezettek kiválasztására, aminek eredményeképpen három különböző támogatást ellenőriztek a visszaigényelt személyzeti költségek helytállóságának és pontosságának tekintetében; megjegyzi, hogy a 2015 októberében jóváhagyott új politika alapján 2016-ban további helyszíni ellenőrzésekre került sor;

Kommunikáció

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2015-ben átfogóan felülvizsgálata termékportfolióját azzal a céllal, hogy azt korszerűsítése, és a felhasználók információfeldolgozási igényeire szabja; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség a jobb tervezésre, az adatok megjelenítésére és infografikonok bevezetésére törekedett, és e célból naprakésszé tette profilját, illetve jobban odafigyelt a közösségi médiákra és a médiakapcsolatokra;

14.  hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek továbbra is támogatnia kell az érdekelt felekkel és az állampolgárokkal folytatott párbeszédet, és azt be kell építenie a prioritások és a végrehajtandó intézkedések közé;

Egyéb megjegyzések

15.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentés alapján, hogy az ellenőrzött közbeszerzési eljárások alapján az ügynökség egyetlen vállalkozóval írt alá keretszerződéseket, akitől rögzített árú egyedi szerződések keretében különböző szolgáltatásokat vett igénybe; aggodalommal veszi tudomásul, hogy mivel az ügynökség csak egyetlen vállalkozástól kért rögzített árú ajánlatot, megszűnt az ár alapján történő verseny, és nőtt az egyetlen vállalkozótól való függés;

16.  az ügynökség tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a műholdfelvétel-készítés és -elemzés sajátos piacán a verseny szintje viszonylag korlátozott, mivel a kapcsolódó szektorokban kevés vállalkozó van jelen, így az árak stabilak és következetesek; megjegyzi továbbá, hogy a nyújtandó szolgáltatások technikai jellege és összetettsége különböző szakértelmek összevonását teszi szükségessé, amit a piacon tevékenykedő vállalkozók csak akkor tudnak biztosítani, ha egy konzorcium keretében egyesítik erőiket; tudomásul veszi, hogy az ügynökség tudatosan választotta azt, hogy egyetlen gazdasági szereplőnek ítélte oda a keretszerződést, és hogy ez a döntés a konkrét piaci tényezők felmérésén alapult;

17.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség arra törekszik, hogy javítsa a nemek közötti egyensúlyt a középvezetés körében, ám aggodalommal állapítja meg, hogy jelentős a nemek közötti egyensúlyhiány a felső vezetésben; sürgeti az ügynökséget ezen egyensúlyhiány kiigazítására és az eredmények Parlamenttel való mielőbbi közlésére;

18.  emlékeztet arra, hogy létrehozása óta az ügynökség, európai környezeti információs és megfigyelőhálózatával (EIONET) együtt információforrást jelent azok számára, akik érintettek az uniós környezetvédelmi és éghajlatpolitika, valamint a fenntartható fejlesztési politikák kialakításában, elfogadásában, végrehajtásában és értékelésében, továbbá a nyilvánosság számára;

19.  üdvözli az ügynökség által ötödik alkalommal kiadott, a környezet állapotáról szóló éves jelentést (SOER 2015);

20.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség kifejlesztette azokat az információs rendszereket és adatáramlás-kezelési eljárásokat, amelyek segítik az országokat és a vállalkozásokat a jelentéstételben és az adatok minőségének javításában, különös tekintettel a fluortartalmú gázokról szóló új rendeletben előírt módosított jelentéstételi rendszerre, valamint a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó, a Bizottságtól 2015-ben az ügynökséghez átkerült jelentéstételre;

21.  emlékeztet a folyamatban levő „Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és EIONET hálózatának értékelése” című értékelés fontosságára, melynek 2017 végére kell elkészülnie, annak érdekében, hogy részletesebben értékelje, hogy az ügynökség milyen mértékben érte el célkitűzéseit és hajtotta végre a megbízatásában és a többéves munkaprogramjában foglalt feladatait;

22.  javasolja az ügynökség számára, hogy alakítson ki hatásmutatókat, és úgy véli, hogy ezek a hatásmutatók alapvetően fontos eszközt jelentenének az ügynökség eredményességének mérésében;

o
o   o

23.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2017. április 27-i állásfoglalására(2).

(1) Intézményközi megállapodás (2013. december 2.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).
(2) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat