Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2177(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0128/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0128/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.45

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0176

Elfogadott szövegek
PDF 361kWORD 49k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA)
P8_TA(2017)0176A8-0128/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség (most: az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 65. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0128/2017),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Vasúti Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 151. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 151. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 138., 2016.5.26., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai Vasúti Ügynökség (most: az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az Ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra, (05873/2017 – C8-0063/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. április 29-i 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 39. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 65. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0128/2017),

1.  jóváhagyja az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Vasúti Ügynöksége ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 151. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 151. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 164., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 138., 2016.5.26., 1. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai Vasúti Ügynökség (most: az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0128/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Vasúti Ügynökség („az ügynökség”) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 26 345 000 EUR volt, ami 2014-hez képest 2,45%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Vasúti Ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség a fogadó tagállam kormányával újraindította a székhelyre vonatkozó megállapodásról folytatott tárgyalásokat, amelynek lehetővé kell tennie az ügynökség műveleteinek egy helyre történő központosítását és a költségek csökkentését; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások előrehaladásáról;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,10%-os volt, ami 2014-hez képest 1,76%-os növekedést jelent, és hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 89,78%-os volt, ami 2014-hez képest 3,96%-os növekedést jelent;

3.  megjegyzi, hogy a 2016 júniusában hatályba lépett, az ügynökségről szóló új rendelet rendelkezéseivel összhangban az ügynökség felhatalmazást kap arra, hogy bizonyos új hatásköreiért díjat számítson fel, beleértve a biztonsági tanúsítványok és járműengedélyek kiállítását, valamint az európai vasúti forgalomirányítási rendszerhez (ERTMS) kapcsolódó pálya menti projektek előzetes jóváhagyását; megjegyzi, hogy az ügynökség díjmechanizmust hoz létre, és figyelembe veszi a többi ügynökség és az érintett nemzeti szervek által alkalmazott gyakorlatokat; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen új mechanizmus kidolgozásáról és végrehajtásáról;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megjegyzi, hogy az ügynökség szerint az átvitelek szintje alacsonyabb volt, mint a Számvevőszék által a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére használt tájékoztató jellegű határértékek (10% az I. cím, 20% a II. cím és 30% a III. cím esetében);

5.  megjegyzi, hogy javulás tapasztalható 2014-hez képest az átvitelek terén (a II. cím alatt a 2014-es 24,53%-hoz képest 18,98%, és a III. cím alatt a 2014-es 37,93%-hoz képest 29,42%); üdvözli, hogy a Számvevőszék által a költségvetés átvitelek szintjére vonatkozó (10% az I. cím, 20% a II. cím és 30% a III. cím esetében) végrehajtásának ellenőrzésére használt tájékoztató jellegű határértékeket elérték;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

6.  megjegyzi, hogy 2015 végén az ügynökségnek 154 állandó alkalmazottja volt, ebből 134 ideiglenes alkalmazott, 20 szerződéses alkalmazott és 3 kirendelt nemzeti szakértő, a 2014. év végi 151 állandó alkalmazotthoz képest; megjegyzi továbbá, hogy az ügynökség szerint a személyzet 62%-a férfi és 38%-a nő; megjegyzi, hogy az ügynökség munkaügyi átvilágítása szerint az ügynökség munkaköreinek 64,61%-a az operatív tevékenységeivel kapcsolatos (a 2014. évi 67,59%-hoz képest), 21,14%-a az igazgatási támogatással és koordinációval (a 2014. évi 20,72%-hoz képest) és 14,25%-a semleges (a 2014. évi 11,69%-hoz képest);

7.  sajnálja, hogy a számláknak csak 92,6%-át fizették ki a megszabott 30 napos határidőn belül, abból adódóan, hogy az ügynökség személyzete késve dolgozta fel azokat, hogy készpénzhiány alakult ki, és hogy nem sikerült megállapodni a szállítókkal a számlák tartalmáról;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

8.  megjegyzi, hogy az ügynökség szerint az összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló, igazgatótanácsa tagjaira vonatkozó új politikája jóváhagyásra került; megállapítja, hogy következésképpen az ügynökség közzétette honlapján igazgatótanácsa tagjainak önéletrajzait és az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó nyilatkozataikat; megállapítja továbbá, hogy az összeférhetetlenségi politika 2017. évi felülvizsgálatát követően közzéteszik az ügynökség igazgatótanácsa tagjainak önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait; felhívja az ügynökséget, hogy haladéktalanul tegye közzé a honlapján igazgatótanácsa tagjainak önéletrajzait és érdekeltségi nyilatkozatait, és ezzel párhuzamosan végezze el a politika felülvizsgálatát; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az intézkedés eredményéről;

9.  megjegyzi, hogy a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló szabályokat 2017-ben fogják elfogadni; kéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot e szabályok végrehajtásáról;

10.  megjegyzi, hogy az ügynökség szerint az ügynökség megkezdte a csalás elleni stratégiájában meghatározott cselekvési terv végrehajtását; különösen kiemeli, hogy az ügynökség két alkalommal szervezett az etikáról és a feddhetetlenségről szóló képzést, többek között az etikai értékekről és a csalás megelőzéséről; megjegyzi, hogy az ügynökség vezetésének részvételi aránya magas volt, de a személyzet többi tagjának jelenléti aránya viszonylag alacsony volt; megjegyzi, hogy a képzést a tervek szerint 2016-ban is folytatták;

11.  megjegyzi, hogy 2015-ben az ügynökség nem továbbított csalás gyanújával kapcsolatos ügyet az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF); felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az OLAF vizsgálatainak eredményeiről és az OLAF megállapításairól;

Belső ellenőrzés

12.  elismeri, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) az ügynökség számára nem adott ki egyetlen kritikus vagy nagyon fontos ajánlást sem; megjegyzi, hogy a IAS az érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok kezelésére és a külső kommunikációra vonatkozó ellenőrzést végzett; tudomásul veszi, hogy ennek eredményeként a IAS négy fontos ajánlást fogalmazott meg; tudomásul veszi az ügynökség tájékoztatását, miszerint ezen ajánlások kellő időben történő végrehajtása az ügynökség kommunikációs stratégiája keretében folyamatban volt;

13.  megjegyzi, hogy a szakértelem irányításáról az interoperabilitás terén, az éves tevékenységi jelentésekről, valamint a tervezési és költségvetési folyamatról készített korábbi ellenőrzések tekintetében a IAS megállapította, hogy az ügynökség egy kivételével valamennyi ajánlást végrehajtotta, megjegyzi továbbá, hogy a felvételi eljárás megerősítéséről szóló, még lezáratlan, „nagyon fontosnak” minősített ajánlás tekintetében az ügynökség felülvizsgálta kiválasztási eljárását és átmeneti intézkedésként bevezette az összes kiválasztási eljárás belső ellenőrzési koordinátora általi előzetes ellenőrzését; megjegyzi, hogy az előzetes ellenőrzés eredményeit az ajánlás lezárására vonatkozó alátámasztó bizonyítékként a IAS rendelkezésére kell bocsátani, és várakozással tekint annak értékelésére;

Belső kontrollrendszerek

14.  megjegyzi, hogy 2015-ben az ügynökség még nem felelt meg teljes mértékben az összes belsőkontroll-standardnak (ICS); megjegyzi, hogy hat standard (nevezetesen az „Etika és értékek” (2. sz.), „A személyzet tagjai felvétele, mobilitás és a személyzet fluktuációja” (3. sz.), „Az alkalmazottak teljesítménye, menedzsment és fejlesztés” (4. sz.), a „Vezetői felügyelet” (9. sz.), „Az üzletmenet folytonossága” (10. sz.), valamint a „Dokumentumkezelés” (11. sz.)) végrehajtása folyamatban volt, és a 8. sz. („Folyamat és eljárások”) részben már megvalósult; elégedetten állapítja meg, hogy az „Információ és kommunikáció” nevű, 12. sz. standardot 2015-ben végrehajtották;

15.  nyugtázza, hogy az ügynökség a belsőkontroll-standardokban előírt követelmények és az ISO 9001-es szabvány alapján jóváhagyott egy integrált irányítási rendszert;

16.  tudomásul veszi, hogy a 2015-ös kockázatértékelés rávilágított az ügynökség megbízatásának kiterjesztésével kapcsolatos kockázatokra, tekintettel a negyedik vasúti csomag műszaki pillérének hatálybalépésére, valamint az átjárhatóságot befolyásoló lehetséges biztonsági kérdésekkel és a vasúti versenyképességet befolyásoló innovációs kihívásokkal összefüggő kockázatokra;

Kommunikációs politika

17.  megelégedéssel nyugtázza, hogy 2015-ben az ügynökség kommunikációs stratégiát fogadott el, amelynek célja a közösségi média terén folytatott tevékenységek növelése, nyilvános hírlevele és vállalati arculatterve újraindítása, valamint egy digitális képekből álló adattár létrehozása, amely illusztrálná az ügynökség munkáját, és hangsúlyozná azt az állítását, miszerint „a társadalomért” dolgozik; megjegyzi, hogy 2017 elejére az ügynökségnek új nyilvános honlapja lesz (a 2017. évi egységes programozási dokumentummal összhangban);

18.  megelégedéssel nyugtázza, hogy 2016-ban az ügynökség több intézkedést tett annak érdekében, hogy tevékenységéről, eredményeiről és hozzáadott értékéről a külvilágnak is beszámoljon: számos nyilvános rendezvényt szervezett, többek között az InnoTrans kiállítást 2016 szeptemberében, a vasutak digitalizációjáról szóló fórumot Firenzében, ünnepi eseményt a 4. vasúti csomag megszavazásának és az ügynökség azt követő névváltoztatásának alkalmából, emellett pedig operatív egységei számos műhelyfoglalkozást szerveztek egész Európában;

Egyéb megjegyzések

19.  aggályosnak tartja a nemek közötti egyensúly jelentős hiányát az ügynökség felső vezetése körében (86% / 14%) és igazgatótanácsán belül (85% / 15%); szorgalmazza, hogy az ügynökség javítson ezeken az egyensúlyhiányokon, és az eredményekről mielőbb tájékoztassa a Parlamentet;

20.  megjegyzi, hogy 2015-ben 43 alkalmazott vett részt intézményen kívüli közösségi napon (away days), aminek költsége 5 000 EUR volt (116 EUR fejenként), és 320 alkalmazott vett részt „egyéb eseményeken” (aminek összköltsége 21 000 EUR, 65 EUR fejenként);

21.  kiemeli az ügynökségnek a vasút más közlekedési módokkal szembeni versenyképessége javítása terén betöltendő stratégiai szerepét azáltal, hogy csökkenti az adminisztratív és műszaki akadályokat, ösztönzi a piacra lépést, továbbá biztosítja a megkülönböztetésmentességet, a közpénzek hatékonyabb elköltését a vasúti közszolgáltatásokra és az infrastruktúra hatékonyabb irányítását;

22.  emlékeztet az ügynökségnek az európai vasúti rendszerek biztonságának és átjárhatóságának biztosítása terén betöltött szerepére; üdvözli az ügynökség által az ERTMS kifejlesztésének, tesztelésének és megvalósításának nyomon követése, valamint az egyes ERTMS-projektek értékelése során játszott szerepet; továbbá emlékeztet arra is, hogy az ügynökség szerepe (pl. a járműengedélyre és a biztonsági tanúsítványra vonatkozó egyablakos ügyintézés) és hatáskörei jelenleg felülvizsgálat tárgyát képezik a negyedik vasúti csomag keretében; hangsúlyozza, hogy kötelességei bővülésével az ügynökségnek meg kell adni a szükséges pénzügyi, anyagi és emberi erőforrásokat új feladatainak eredményes és hatékony végrehajtásához; aggodalommal mutat rá az ellentmondásra aközött, hogy a nemrég elfogadott jogszabály kiterjeszti az ügynökség megbízatását, ám az ügynökségre vonatkozó költségvetés csökken a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret során;

23.  támogatja az ügynökség 2015-ös, arra irányuló kezdeményezését, hogy egy olyan új eljárást vezessen be, amelynek célja, hogy a 2016-os munkaprogram kialakításában a tagállamok és az érdekelt felek fokozottabban vegyenek részt; üdvözli az ERTMS nevű, érdekelt feleket tömörítő platform létrehozását, és emlékeztet arra, hogy az ERTMS kulcsfontosságú az egységes európai vasúti térség létrehozásához; hangsúlyozza ezért, hogy kiemelt fontosságú az ERTMS fejlesztésének és alkalmazásának optimalizált koordinációja, amely egy egységes, átlátható, stabil, megfizethető és interoperábilis ERTMS-rendszert biztosít Európa-szerte;

24.  üdvözli az ügynökség azon proaktív megközelítését, hogy 2016-ban a negyedik vasúti csomag elfogadása, az ügynökség új státusza és kibővülő szerepköre előkészítéséhez munkacsoportot állított fel;

25.  üdvözli a nemzeti szabályok észszerűsítésére összpontosító, a tagállamok között meglévő akadályok hatásának csökkentését, illetve ezek felszámolását célzó programot;

26.  támogatja az ügynökséget az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel (EASA) a közös biztonsági kultúra kialakítása érdekében folytatott fokozott együttműködés előmozdítása terén;

27.  emlékeztet az Európai Parlamentnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköztől az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz áthelyezett összegek maradéktalan pótlására vonatkozóan a költségvetési eljárás során képviselt álláspontjára;

o
o   o

28.  A mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat