Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2183(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0126/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0126/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.50

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0181

Elfogadott szövegek
PDF 334kWORD 45k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Euratom Ellátási Ügynökség
P8_TA(2017)0181A8-0126/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra(4), és különösen annak 8. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2017),

1.  mentesítést ad az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 184. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 184. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 41., 2008.2.15., 15. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0069/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/114/EK tanácsi határozatra(4), és különösen annak 8. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2017),

1.  jóváhagyja az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Euratom Ellátási Ügynökség főigazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 184. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 184. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 41., 2008.2.15., 15. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2183(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Euratom Ellátási Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0126/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Euratom Ellátási Ügynökség („az ügynökség”) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 125 000 EUR volt, ami 2014-hez képest 20,19 %-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetéséből 119 000 EUR (95,2%) az uniós költségvetésből, 6 000 EUR (4,8%) saját bevételeiből (a befizetett tőke utáni banki kamat) származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2015-ös pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

1.  megállapítja, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtási aránya 98,92%-os volt, ami 2014-hez képest 7,84 %-os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 62,86%-os volt, ami 2014-hez képest 18,27%-os csökkenést jelent; szorgalmazza, hogy az ügynökség a jövőben a legmesszebbmenőkig tartsa tiszteletben az évenkéntiség elvét.

2.  a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok átvitelének szintje 41 482 EUR (50,5%) volt a II. cím (igazgatási kiadások) esetében, szemben a 2014-es 8 970 EUR-val (14,9%); a számvevőszéki jelentés alapján tudomásul veszi, hogy a fenti átvitelek a 2015 negyedik negyedévében rendelt informatikai hardver és tanácsadói szolgáltatások beszerzésével kapcsolatosak, mivel a beszerzés a pénzügyi év végénél tovább tartott elsősorban az arról szóló döntés meghozatalának késése miatt, hogy fel lehet-e használni a Bizottság Informatikai Főigazgatóságának keretszerződéseit;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

3.  nyugtázza, hogy 2015 végén az ügynökség személyzete 17 főből állt, akik mindannyian a Bizottság tisztviselői; megállapítja továbbá, hogy egy szerződéses alkalmazott helyébe, miután felmondott, nem vettek fel új alkalmazottat;

Egyéb megjegyzések

4.  az ügynökség tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy 2015-ben az ügynökség 375 tranzakciót, köztük szerződéseket, szerződésmódosításokat és előkészítő tevékenységekről szóló értesítéseket dolgozott fel a nukleáris anyagokkal való ellátás biztonságának garantálása érdekében;

5.  megállapítja, hogy 2015-ben az ügynökség javaslattervezetet dolgozott ki és terjesztett tanácsadó bizottsága elé szabályzatának módosítása céljából, hogy az összhangban álljon az aktuális piaci gyakorlatokkal; megállapítja továbbá, hogy elfogadása esetén, ez lenne a szabályzat első felülvizsgálata 1975 óta; felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a szabályzat módosításának alakulásáról;

o
o   o

6.  a mentesítő határozatot kísérő, horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat