Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2180(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0148/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0148/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.56

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0187

Elfogadott szövegek
PDF 360kWORD 49k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA)
P8_TA(2017)0187A8-0148/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0148/2017),

1.  mentesítést ad az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 214. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 214. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05873/2017 – C8-0066/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0148/2017),

1.  jóváhagyja az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai GNSS Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 449., 2016.12.1., 214. o.
(2) HL C 449., 2016.12.1., 214. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai GNSS Ügynökség 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0148/2017),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai GNSS Ügynökség (a továbbiakban: ügynökség) 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 27 606 414 EUR volt, ami 2014-hez képest 8,82%-os növekedést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében („a számvevőszéki jelentés”) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

C.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

Megjegyzések a beszámoló megbízhatóságáról

1.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a számviteli rendszereket utoljára 2012-ben érvényesítették; megállapítja, hogy az egyetlen rendszer, amelybe az ügynökség közvetlenül visz be számvitellel kapcsolatos adatokat, ABAC (eredményszemléletű elszámolási) rendszer, nem az ügynökség tulajdona és azt a Bizottság Költségvetési Főigazgatósága (DG Budget) központilag rendszeresen érvényesíti;

2.  tudomásul veszi, hogy a legutóbbi helyi rendszerérvényesítés óta a helyi rendszerek nem módosultak, és hogy az ügynökség Prágába költözése nem eredményezett változást a pénzügyi folyamatokban, illetve az információ-áramlásban; megállapítja, hogy kinevezése előtt az ügynökség új könyvvizsgálója megismerte a helyi rendszereket; tudomásul veszi, hogy a számviteli rendszerek rendszeres érvényesítésére a Költségvetési Főigazgatóság és az ügynökség között létrejött szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint, a Költségvetési Főigazgatóság kockázatértékelése alapján kerül sor; elismeri, hogy a kockázat jelenleg alacsony, így a következő érvényesítésre 2020-ban, vagy ha a rendszerekben változás történik, akkor 2018-ban kerül sor;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  elégedettséggel állapítja meg, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya elérte a 100%-ot; megállapítja továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya is 100%, ugyanakkor ebbe az arányba beletartoznak a kifizetési előirányzatok nem automatikus átvitelei is a költségvetés III. címe keretében fennmaradó kifizetési előirányzatok felhasználásának maximalizálása érdekében;

4.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség átlagos kifizetési időtartama 13 nap, ami a Bizottság 30 napos küszöbértéke és az ügynökség által célként kitűzött 20 nap alatt van; megállapítja, hogy az ügynökség összesen 4 267 pénzügyi tranzakciót dolgozott fel, ami 24%-os növekedést jelent 2014-hez képest;

5.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2014-ben a Bizottsággal kötött három új hatáskör-átruházási megállapodás (az EGNOS hasznosítása, a Galileo hasznosítása és a Horizont 2020) aláírását követően 2015-ben nagy összegű átruházott költségvetést kezelt; megállapítja, hogy a Galileo hasznosítására vonatkozó hatáskör-átruházási megállapodást 2015 decemberében írták alá, ami további 300 000 000 eurót rendelt az ügynökséghez; tudomásul veszi, hogy 2015-ben összesen 116 067 789 eurónyi átruházott költségvetést kötöttek le és 183 108 199 eurót fizettek ki;

6.  megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése szerint az ügynökség ellenőrzött költségvetési végrehajtási jelentésének részletességi szintje eltér a legtöbb más ügynökségétől, ami arra utal, hogy egyértelmű iránymutatásra lenne szükség az ügynökségek költségvetési beszámolására vonatkozóan; megállapítja, hogy a Költségvetési Főigazgatósággal kötött, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás értelmében az ügynökség beszámolóit és a kapcsolódó jelentéseket a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője készíti, így a részletességben mutatkozó eltérés a Bizottság jelentéstételi gyakorlatából ered; támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy iránymutatást dolgoz ki az ügynökségek 2016. évi költségvetési beszámolóihoz;

Átcsoportosítások

7.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015-ben nyolc belső átcsoportosítást hajtott végre, melyeket az ügyvezető igazgató engedélyezett; megjegyzi, hogy az ügynökség éves jelentése és a Számvevőszék jelentése szerint a 2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályzat keretei között maradt;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

8.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a lekötött előirányzatok átvitelének szintje 2 500 000 EUR (42%) volt a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében, szemben a 2014-es 3 400 000 euróval (54%); elismeri, hogy ezek az átvitelek elsősorban az ügynökség számára 2015-ben nyújtott olyan szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyek számlái csak 2016-ban érkeztek be, egy sor nagy értékű informatikai szerződésre, valamint egy 2015 végén kötött kockázatértékelési szerződésre; elismeri továbbá, hogy ezek az eredetileg 2016-ra tervezett projektek azért indultak el már 2015-ben, hogy hasznosítsák a más költségvetési sorok megtakarításai révén felszabaduló forrásokat;

9.  megállapítja, hogy az átviteleket gyakran részben vagy teljes egészében az ügynökségek operatív programjainak többéves jellege indokolhatja és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira utalnak, továbbá nem mindig mondanak ellent az évenkéntiség költségvetési elvének sem, különösen ha azokat előre betervezik és erről tájékoztatják a Számvevőszéket;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

10.  megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint az ügynökségnél 2015-ben jelentős volt a fluktuáció, 14 alkalmazott távozott és 26 új érkezett; tudomásul veszi, hogy az ügynökség szerint a viszonylag nagyarányú személyzeti fluktuáció abból adódik, hogy a munkaerőpiac eme rendkívül versenyképes és technikai ismereteket igénylő szegmensében nehézséget jelent a kulcsfontosságú munkaerő vonzása és megtartása, főként székhelyének elhelyezkedése és amiatt, hogy itt az uniós korrekciós együttható viszonylag alacsony, ami kihat a cseh köztársaságbeli fizetések szintjére; tudomásul veszi továbbá, hogy az ügynökség mindent megtesz vonzerejének növelése érdekében, többek között küldetése jelentőségének nyomatékosítása révén; felhívja az ügynökséget és a Bizottságot, hogy tegyen jelentést a költségvetési hatóságnak az ügynökségbeli álláshelyek vonzerejének lehetséges javításáról; felszólítja az ügynökséget, hogy készítsen a jelentős személyzeti fluktuáció problémáját hatékonyan orvosló cselekvési tervet;

11.  úgy véli, hogy a személyzeti politikát és eljárást a 2013. december 2-i intézményközi megállapodásnak megfelelően az ügynökségre ruházott új feladatoknak megfelelően ki kell igazítani; hangsúlyozza, hogy a megfelelő személyzeti létszám lehetővé fogja tenni az ügynökség számára küldetése teljesítését, és megismétli, hogy amennyiben nem sikerül elérni a megfelelő személyzeti létszámot, az jelentős hátrányokhoz és kockázatokhoz vezet;

12.  megállapítja továbbá, hogy növelni kell az ideiglenes alkalmazotti álláshelyek számát, hogy biztosítani lehessen az új feladatok teljesítését; emlékeztet, hogy a feladatok és az erőforrások közötti szakadék kiszervezés révén történő áthidalása költségesebbnek bizonyult és megakadályozta, hogy az ügynökség kialakítsa és megtartsa az uniós űrpolitika végrehajtásához szükséges készségeket és kompetenciákat;

Belsőkontroll-rendszerek

13.  megállapítja, hogy az ügynökség üzletmenet-folytonossági terveket vezetett be a Franciaországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban található biztonsági objektumainál; megállapítja, hogy nem létezik azonban az ügynökség prágai székhelyére, illetve az ügynökség teljes egészére érvényes üzletmenet-folytonossági terv; tudomásul veszi, hogy azon értékelés alapján, miszerint a létező üzletmenet-folytonossági terv egyelőre elég a székhely vonatkozásában, úgy döntött, elsődlegesen új objektumainak üzletmenet-folytonossági terveit biztosítja, amíg a székhelyen belüli műveleteket és tevékenységeket nem stabilizálják; tudomásul veszi továbbá az ügynökség azon szándékát, miszerint a következő évben globális szinten aktualizálni fogja az üzletmenet-folytonossági tervet; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az üzletmenet-folytonossági terv módosításairól; felhív továbbá a cseh köztársaságbeli bérszintekre kiható korrekciós együttható új értékelésére a megfelelő egyensúly visszaállítása érdekében;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

14.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség igazgatótanácsa beleegyezett, hogy valamennyi tagjától egyéni érdekeltségi nyilatkozat kitöltését fogja kérni; tudomásul veszi azt is, hogy az igazgatótanács elnökének és elnökhelyettesének érdekeltségi nyilatkozatait hamarosan közzéteszik a honlapon; kéri az ügynökséget, hogy haladéktalanul gyűjtse össze és tegye közzé az érdekeltségi nyilatkozatokat és az önéletrajzokat, és ennek révén tegye lehetővé a nyilvánosság számára felső vezetésének a nyilvánosság általi szükséges áttekintését, és hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben bekövetkezett fejleményekről;

15.  megállapítja, hogy az ügynökség kivizsgál és megold minden, az egyes érdekeltségi nyilatkozatok ténybeli pontosságával kapcsolatos potenciális problémát, és hogy az igazgatótanács tagjait rendszeresen emlékeztetik e kötelezettségük és az információk szükség szerinti frissítésének teljesítésére;

16.  megállapítja, hogy az ügynökség nem vezetett be külön szabályokat a visszaélések bejelentésével kapcsolatban a személyzeti szabályzatban említett szabályokon felül; sürgeti az ügynökséget, hogy fogadjon el a visszaélések bejelentésére vonatkozó olyan belső politikát, amely elősegíti az átláthatóság és elszámoltathatóság kultúráját a munkahelyen, rendszeresen tájékoztassa és részesítse képzésben alkalmazottait az e politika tekintetében fennálló jogaikkal és kötelességeikkel kapcsolatban, biztosítsa a visszaélést bejelentő személyek megtorlástól való védelmét, időben kövesse nyomon a visszaélést bejelentő személyek által közölt esetek tartalmát és vezessen be anonim belső jelentéstételi csatornát; felszólítja az ügynökséget, hogy tegyen közzé éves jelentést a visszaélések bejelentésével kapcsolatos esetek számáról és azok nyomon követéséről, és azt bocsássa a mentesítésért felelős hatóság rendelkezésére; tudomásul veszi, hogy az ügynökség tájékoztatta a személyzetet a visszaélések bejelentésével kapcsolatos szabályokról; kéri az ügynökséget, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a visszaélések bejelentéséről szóló szabályzata létrehozásáról és végrehajtásáról;

Kommunikáció

17.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség a 2015-ben Luxembourgba, Milánóba, Oslóba, Zágrábba, Stockholmba, Rigába, Ljubljanába és Athénba ellátogató európai űrkiállítási projekt elsődleges partnere és kezdeményezője, és több százezer helyi polgárt fogadott; tudomásul veszi, hogy minden kiállításlátogatás számos helyi szereplővel, többek között a helyi iparral, a városvezetésekkel és a tudományos élettel való együttműködés eredménye volt; megállapítja azt is, hogy az ügynökség az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „Tudomány és Társadalom” elnevezésű kezdeményezésének aktív partnere volt;

18.  elégedetten állapítja meg, hogy az ügynökség 2015-ben átalakította honlapját, többek közt frissítette tartalmát, elemzést végzett a felhasználói igényekről és tapasztalatokról, teljesítmény-összehasonlítási vizsgálatot végzett és átalakította információs architektúráját;

Egyéb megjegyzések

19.  megállapítja, hogy az ügynökség 2015. évi munkaprogramját csak 2015 márciusában fogadták el, és hogy a 2014–2020-as többéves munkaprogram elfogadása még várat magára; megállapítja továbbá, hogy a fő tervezési dokumentumok késői elfogadása veszélyezteti az ügynökség céljainak elérését; tudomásul veszi, hogy a többéves munkaprogram ügynökség általi kidolgozását a Bizottság által irányított európai GNSS-program gyorsan változó státusza akadályozta, mivel az ügynökség minden tevékenysége ettől függ; tudomásul veszi továbbá, hogy a többéves munkaprogram további változatainak elkészítése után és a Bizottsággal folytatott megbeszéléseket követően az a határozat született, hogy a többéves munkaprogram a 2017–2020 közötti időszakot lefedő egységes programozási dokumentum részét képezi majd; kéri az ügynökséget, hogy a hosszú távú tervezéssel kapcsolatos fejleményekről tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

20.  aggodalommal veszi tudomásul a nemek közötti egyensúly jelentős eltolódását az ügynökség igazgatótanácsában a felső vezetők körében; szorgalmazza, hogy az ügynökség javítson ezeken az egyensúlyhiányokon, és az eredményekről mielőbb tájékoztassa a Parlamentet;

21.  megjegyzi, hogy 2015-ben 126 alkalmazott vett részt két intézményen kívüli közösségi napon (away days), aminek költsége 12 077 EUR volt (96 EUR fejenként);

o
o   o

22.  a mentesítő határozatot kísérő, horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről,pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2017. április 27-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0155.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat