Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2197(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0103/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0103/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.57

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0188

Elfogadott szövegek
PDF 352kWORD 47k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás (BBI)
P8_TA(2017)0188A8-0103/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2017),

1.  mentesítést ad a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 473., 2016.12.16., 7. o.
(2) HL C 473., 2016.12.16., 8. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 130. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válasával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0088/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 560/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2017),

1.  elhalasztja a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 473., 2016.12.16., 7. o.
(2) HL C 473., 2016.12.16., 8. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 130. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2197(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0103/2017),

A.  mivel a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozást (a továbbiakban: közös vállalkozás) az 560/2014/EU tanácsi rendelet köz- és magánszféra közötti partnerségként hozta létre 10 éves időtartamra azzal a céllal, hogy összehozza az összes érdekelt felet és hozzájáruljon ahhoz, hogy az Unió kulcsszereplővé váljon a fejlett bioalapú termékek és bioüzemanyagok kutatása, demonstrálása és piaci alkalmazása terén;

B.  mivel a közös vállalkozás irányító testülete 2014. október 14-i határozatával elfogadott pénzügyi szabályzatának 38. és 43. cikke értelmében a közös vállalkozásnak saját éves beszámolót kell készítenie és elfogadnia, és a beszámoló elkészítése az irányító testülete által kinevezett számvitelért felelős tisztviselő kötelessége;

C.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Unió, amelyet a Bizottság képvisel, valamint a bioalapú iparágak konzorciuma (BIC) által képviselt ágazati partnerek;

D.  mivel a közös vállalkozás kutatási tevékenységeihez és igazgatási költségeihez való maximális uniós hozzájárulás 975 000 000 EUR, amelyet a Horizont 2020 költségvetéséből kell finanszírozni, és a közös vállalkozás többi tagjának összesen legalább 2 730 000 000 EUR hozzájárulást kell biztosítania a közös vállalkozás tevékenységének időtartama alatt, beleértve legalább 182 500 000 EUR készpénzes hozzájárulást és legalább 1 755 000 000 EUR természetbeni hozzájárulást további tevékenységekre, valamint a közös vállalkozás tevékenységeivel kapcsolatos természetbeni hozzájárulásokat;

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy 2015 fontos év volt a közös vállalkozás számára, mivel 2015. október 26-án elérte működési kapacitását és pénzügyi függetlenségét, és hogy 2015 előtt a Bizottság felelt a működésért, és ideiglenes ügyvezető igazgatót jelölt ki 2014. július 23-tól 2015. szeptember 30-ig, amikor is a programiroda állandó ügyvezető igazgatója elfoglalta hivatalát; elégedetten veszi tudomásul, hogy a közös vállalkozás független működésének első néhány hónapjában nem derült fény semmilyen rendszerjellegű hibára;

2.  megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2015 áprilisában elfoglalta új brüsszeli irodáját; üdvözli, hogy a közös vállalkozás által támogatott első projektek összesen 71 000 000 EUR magánfinanszírozást ösztönöztek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

3.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2015-ös éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

4.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás éves beszámolója szerint a végleges 2015-ös költségvetés 209 422 797 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 21 075 192 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott, melyek végrehajtási aránya 87% illetve 89% volt;

5.  megállapítja, hogy 2015-ben az összes operatív kötelezettségvállalás (180 390 497 EUR) globális szinten történt és két 2015-ös pályázati felhíváshoz kapcsolódott, amelyekre az odaítélési eljárások folyamatban voltak 2015. december 31-én;

6.  megjegyzi, hogy 2015-ben a 2015 májusában és augusztusában közzétett két pályázati felhíváshoz a Bizottság 206 390 497 EUR-val járult hozzá, és hogy ezek közül az első felhívás, amely 100 000 000 EUR költségvetéssel volt meghirdetve, kiemelt felhívás volt, és három projekt kiválasztását eredményezte összesen 73 741 237 EUR finanszírozási kérelemmel, míg a második felhívás költségvetése 106 000 000 EUR volt, és értékelésére 2016-ban került sor;

7.  megállapítja, hogy a független működésének megkezdése utáni két hónapban a közös vállalkozás sikeresen megbirkózott a 2014-es felhívás folyamatban lévő projektjeivel és az értékelésekkel, az első 2015-ös felhívás támogatási megállapodásának előkészítésével, továbbá feldolgozott 25 kötelezettségvállalást, 100 kifizetést, 5 visszafizetési felszólítást és az összes év végi határidős tranzakciót, úgymint kötelezettségvállalások visszavonása, elhatárolások, adó-visszatérítési hitelek kiszámítása;

8.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2015-ben két felhívást tett közzé, azonban 2015 szeptembere és októbere között csak a kiemelt innovációs fellépésekre vonatkozó 2015.1. felhívás értékelése zajlott le; felhívja a közös vállalkozást, hogy készítsen jelentést a mentesítésért felelős hatóság részére a kutatási, innovációs, valamint demonstrációs fellépésekre vonatkozó 2015.2. felhívás eredményeiről;

9.  nyugtázza, hogy 10 támogatási megállapodás került aláírásra összesen 49 653 711 EUR értékben, és hogy 2015 decemberében három finanszírozásban részesítendő pályázat került kiválasztása összesen 73 741 237 EUR értékben;

10.  nyugtázza, hogy 2015. december 31-ig a közös vállalkozás nem részesült az Uniótól eltérő tagjaitól származó természetbeni hozzájárulásban; megállapítja, hogy a közös vállalkozás a 2015 júliusában aláírt támogatási megállapodások alapján ezzel összefüggésben 3 503 128 EUR becsült természetbeni hozzájárulást számolt el, amit a számvevőszéki jelentés is elismer;

11.  rámutat, hogy a magánszektorbeli szereplők számára nehézséget okoz a természetbeni hozzájárulásokkal kapcsolatos becslések január 31-i határidőig való bemutatása, és attól tart, hogy ez visszatérő problémává válik a többi közös vállalkozás esetében is; ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy a természetbeni hozzájárulásokra vonatkozó általános beszámolási időszak 18 hónap, és hogy ez a kettős beszámolás az egyszerűsítési trenddel szembe megy;

12.  emlékeztet rá, hogy a számvevőszéki jelentés azt javasolta, hogy a Bizottság terjesszen elő egyértelmű iránymutatásokat a közös vállalkozás költségvetési beszámolójára és pénzgazdálkodására és megjegyzi, hogy az ajánlást követően az iránymutatások kiadására 2016. december 20-án sor került;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

13.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 2015. évi igazgatási költségvetést arra a feltételezésre alapozták, hogy év végére a közös vállalkozás mind a 22 alkalmazottját felveszik és ők megkezdik tevékenységeiket; megjegyzi, hogy csak 13 álláshelyet töltöttek be addig az időpontig, ami kihatott a személyzeti költségekre; megjegyzi ugyanakkor, hogy a fel nem használt költségvetési előirányzatokat újra hozzáférhetővé tették a 2016-os költségvetésben; üdvözli, hogy 2016-ban a közös vállalkozás folytatta a munkaerő-felvételi eljárásokat, és 22 rendelkezésre álló álláshelyből 20-at feltöltött;

Belső kontroll

14.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás irányító testülete belsőkontroll-standardokat fogadott el a Bizottság által a saját osztályai vonatkozásában meghatározott 16 hasonló standard alapján, kellően figyelembe véve a közös vállalkozás irányítási környezetével kapcsolatos kockázatokat; üdvözli, hogy a közös vállalkozás ideiglenes ügyvezető igazgatója bevezette a belső irányítási és kontroll rendszereket és a belső ellenőrzési keret végrehajtását biztosító eljárásokat;

15.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás a pénzügyi eljárásaira vonatkozó kézikönyvet fogadott el az alkalmazottai számára, amely bemutatja a költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi folyamatokat, és lefedi az összes pénzügyi műveletet, figyelembe véve a „karcsú” struktúráját és az irányítási környezettel és a pénzügyi műveletek jellegével összefüggő kockázatokat;

16.  nyugtázza, hogy a közös vállalkozás előzetes ellenőrzéseket végzett az operatív kiadások tekintetében, melyek szerepeltek a pénzügyi szabályzatában és a pénzügyi eljárásaira vonatkozó kézikönyvében; rámutat, hogy az operatív kiadásokra vonatkozó 2015-ös előzetes ellenőrzések a 2014-es felhívás projektjeinek előfinanszírozásával foglalkoztak;

17.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás belsőkontroll-eljárásokat alakított ki a csalások és szabálytalanságok felderítése és megelőzése észszerű garanciájának biztosítása érdekében;

18.  rámutat, hogy a számvevőszéki jelentés utal arra, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentációs áttekintésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és jelenleg programot dolgoz ki a támogatások kedvezményezettjeinek utólagos ellenőrzésére, amelyet 2017-től terveznek bevezetni; megállapítja, hogy ezek az ellenőrzések szolgálnak a mögöttes tranzakciók – ideértve a közös vállalkozásnak az Uniótól eltérő tagjaitól származó készpénzes és természetbeni hozzájárulásait is – jogszerűségi és szabályszerűségi értékelésének fő eszközeiként;

Jogi keret

19.  nyugtázza, hogy 2015. december 23-án a Bizottság Költségvetési Főigazgatóságának javaslata alapján elfogadták a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának módosítását, annak tisztázására, hogy a Számvevőszék egy könyvvizsgáló magáncég jelentésére alapozza a munkáját, jóllehet, folytatja a közös vállalkozás éves ellenőrzését;

Az összeférhetetlenségek megelőzése, kezelése és az átláthatóság

20.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás elfogadta a tagjai vonatkozásában az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályzatát, tehát különleges intézkedések voltak érvényben a támogatási pályázatok, projektek és ajánlatok értékelésével megbízott szakértők kiválasztása és bevonása, és a konkrét esetekben való véleménynyilvánítás és tanácsadás tekintetében;

21.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés utal arra, hogy a Bizottság 2011 júniusában csalás elleni stratégiát fogadott el, amelyet 2015 márciusában frissítettek a Horizont 2020 változásainak figyelembevétele érdekében; felkéri a közös vállalkozást, hogy éves tevékenységi jelentésének egy részében foglalkozzon a csalás elleni stratégiával;

22.  megjegyzi, hogy a számvevőszéki jelentés utal arra, hogy a Bizottság iránymutatásokat adott ki a közös vállalkozások számára az összeférhetetlenségi szabályokra vonatkozólag, amelynek része volt az összeférhetetlenségi nyilatkozat egységes formanyomtatványa is, amelyet a közös vállalkozásnak bele kellett volna foglalnia az eljárásaiba; felkéri a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak e nyilatkozatok elkészítéséről;

Egyéb

23.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat