Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2196(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0094/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0094/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.58

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0189

Elfogadott szövegek
PDF 355kWORD 48k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás
P8_TA(2017)0189A8-0094/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0094/2017),

1.  mentesítést ad a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatója számára a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 473., 2016.12.16., 15. o.
(2) HL C 473., 2016.12.16., 17. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a közös vállalkozás számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 209. cikkére,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás létrehozásáról szóló, 2014. május 6-i 558/2014/EU tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 209. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyi szabályzat-mintáról szóló, 2013. szeptember 30-i 110/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0094/2017),

1.  jóváhagyja a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 473., 2016.12.16., 15. o.
(2) HL C 473., 2016.12.16., 17. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 169., 2014.6.7., 77. o.
(5) HL L 38., 2014.2.7., 2. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2196(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0094/2017),

A.  mivel a közös vállalkozás 2009. november 16-án kezdte meg önálló működését;

B.  mivel a 2014. május 6-i 558/2014/EU rendelettel(1) létrehozott Tiszta Égbolt 2 közös vállalkozás (a közös vállalkozás) 2014. június 27-i hatállyal a Tiszta Égbolt közös vállalkozás helyébe lépett a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram alatt elfogadott új alapító rendelet értelmében;

C.  mivel a közös vállalkozás célja az, hogy lezárja a hetedik keretprogram kutatási és innovációs tevékenységeit és irányítsa a Horizont 2020 kutatási és innovációs tevékenységeit, és mivel a közös vállalkozás időtartamát 2024. december 31-ig meghosszabbították;

D.  mivel a közös vállalkozás alapító tagjai az Európai Unió, amelyet az Európai Bizottság képvisel, valamint az „integrált technológiademonstrációs rendszerek” (ITD), az innovatív légijármű-fejlesztési platformok (IADP) és a transzverzális területek vezetői, és az egyes ITD-k társult tagjai;

E.  mivel a közös vállalkozáshoz az Unió legfeljebb 1 755 000 000 euróval járul hozzá, amelyet a Horizont 2020 költségvetéséből fizet;

A 2014. évi mentesítés nyomon követése

1.  a közös vállalkozás tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy a Horizont 2020 által előírt szabályoknak megfelelően éves tevékenységi jelentésében nyilvánosságra hozta a teljesítménymutatókat és a horizontális kérdésekre vonatkozó monitoringmutatókat, és tudomásul veszi, hogy a kitűzött céljait ezek többségében elérte;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye szerint a közös vállalkozás 2015-ös éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és a közös vállalkozás pénzügyi szabályzatának előírásaival összhangban tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, illetve az akkor véget ért évben lezajlott műveletei és pénzforgalma eredményeit;

3.  tudomásul veszi, hogy a Tiszta Égbolt közös vállalkozásról készített jelentésében („számvevőszéki jelentés”) a Számvevőszék jelezte, hogy az éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

4.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás 2015-ös végleges költségvetése 440 705 606 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 245 990 262 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; elégedetten nyugtázza, hogy a közös vállalkozás sikeresen szembenézett a fennállása legnagyobb költségvetésének kezelésével járó kihívásokkal (a kötelezettségvállalások esetében 192%, a kifizetési előirányzatok esetében pedig 166% a 2014-es költségvetéshez képest);

5.  megjegyzi, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználási aránya 99,47%-os (2014-ben 82,58%), a kifizetési előirányzatoké pedig 75,44%-os volt (2014-ben 90,19%); megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok alacsonyabb végrehajtási arányát a projektek késedelmes megkezdése okozta, az e projektek esetében az ITD-hez és IADP-hez szükséges technikai kiigazítás, illetve a 2016-os előfinanszírozási kifizetésekre történő átállás miatt;

6.  megjegyzi, hogy a 2015-ben tett operatív kötelezettségvállalások (226 000 000 EUR) 52,7%-a támogatások odaítélésére irányuló lezárult eljárásokon alapuló egyedi kötelezettségvállalás volt, a fennmaradó 47,3% (203 500 000 EUR) pedig a Horizont 2020 globális kötelezettségvállalásaihoz tartozott: kiemelt partnerek kiválasztására kiírt két pályázathoz, és két olyan pályázati felhíváshoz, amelyeknél az odaítélési eljárás 2015 végén még folyamatban volt;

7.  megállapítja, hogy a hetedik keretprogram alatt finanszírozandó operatív és adminisztratív tevékenységekre szánt, összesen 800 000 000 euróból a közös vállalkozásnak 756 965 027 EUR összegű kötelezettségvállalása (94,6%) és 740 274 715 EUR összegű kifizetése (92,5 %) volt 2015 végén; megjegyzi továbbá, hogy mivel a közös vállalkozás a hetedik keretprogram keretében már nem jogosult pályázati felhívás kiírására, a fennmaradó kötelezettségvállalások szükség esetén a tagokkal kötött támogatási megállapodások keretében kerültek felhasználásra;

8.  megjegyzi, hogy a hetedik keretprogramnak a többi tag hozzájárulásából finanszírozott operatív tevékenységeire rendelkezésre álló 550 909 549 EUR teljes összegéből 2015 végén 501 609 427 eurót (91%) validált az irányító testület, 37 880 240 EUR várt validálásra a korábbi évekből (2008–2014), 12 578 796 EUR volt a tagok 2015-ös természetbeni hozzájárulása és 13 507 539 eurót tett ki a többi tag készpénz hozzájárulása a közös vállalkozás igazgatási költségeihez;

9.  megállapítja, hogy a Horizont 2020 keretében finanszírozandó operatív és adminisztratív tevékenységekre szánt 1 755 000 000 euróból a közös vállalkozás 436 682 680 EUR értékben vállalt operatív kötelezettséget, és 89 799 324 eurót fizetett ki; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás igazgatási költségeihez az Unió 3 319 723 EUR készpénzzel járult hozzá;

10.  megjegyzi, hogy a többi tagnak a Horizont 2020 (kiegészítő tevékenységeken kívüli) operatív és igazgatási költségeihez való természetbeni és készpénzben történő hozzájárulásainak 1 229 000 000 EUR minimális teljes összegéből 2015 végén a közös vállalkozás felé 47 103 981 EUR összegű, az operatív tevékenységekhez történő természetbeni hozzájárulásról számoltak be; megjegyzi, hogy 3 537 520 eurót tett ki a többi tag készpénz hozzájárulása a közös vállalkozás igazgatási költségeihez;

11.  megjegyzi, hogy a Horizont 2020 operatív kiadásokhoz kapcsolódóan bejelentett 47 103 981 EUR összegű természetbeni hozzájárulásokból 27 776 996 eurót igazoltak a tanácsi rendelettel összhangban, de ezt az irányító testület még nem validálta, valamint 19 326 985 EUR összegű hozzájárulás tekintetében még nem történt meg az igazolás és validálás; e tekintetben megjegyzi, hogy a közös vállalkozás a tagok pénzügyi jelentéseinek nagy részét 2016. szeptemberig megkapta, és hogy a validált természetbeni hozzájárulások összege 17 400 000 euróval magasabb volt a becsléseknél; rámutat, hogy a magánszektorbeli szereplők számára nehézséget okozott a természetbeni hozzájárulásokkal kapcsolatos számadatok január 31-i határidőig való bemutatása, és aggódik, hogy ez visszatérő problémává válhat;

Pályázati felhívások

12.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2015-ben először hajtott végre egyidejűleg két kutatási programot, nevezetesen a Tiszta Égbolt programot a hetedik keretprogram alatt, és a Tiszta Égbolt 2 programot a Horizont 2020 keretében;

13.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2 pályázati felhívást indított, az összesen beérkező 232 ajánlatból 230 támogatható volt és 68 ajánlatot választott ki finanszírozásra;

14.  elismeri, hogy a Tiszta Égbolt programban több mint 10 jelentős (földi és légi tesztelésű) demonstrációs rendszer készült és 106 projektet fejeztek be 2015-ben;

15.  méltányolja, hogy a részvétel szélesítését illetően a Tiszta Égbolt 2 program első éve során 76 új kiemelt partner csatlakozott a programhoz (az eredeti Tiszta Égbolt 66 társult tagjához képest), és hogy ez a tendencia folytatódik (133 kiemelt partner 2016 végén); továbbá 294 partner került ki az első 4 nyílt versenypályázati felhívásból, amelynek eredményeként a programnak 384 résztvevője van;

16.  megjegyzi, hogy a kkv-k részvétele a 2015-ben kiírt pályázati felhívásokban alacsonyabb volt a tervezett 35%-os aránynál, nyugtázza azonban a közös vállalkozás eredményeit a kkv-k programba való bevonásának 36%-ra növelése terén, és ösztönzi a közös vállalkozást, hogy érjen el további előrelépést terjesztési tevékenységei során;

Kulcsfontosságú kontrollok és felügyeleti rendszerek

17.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi és operatív dokumentumalapú ellenőrzésen alapuló előzetes kontrolleljárásokat vezetett be, és utólagos ellenőrzéseket végez a támogatások kedvezményezettjeinél;

18.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás keretében belső ellenőrzési eljárásokat alakítottak ki a csalások és szabálytalanságok felderítésének és megelőzésének észszerű biztosítása jegyében;

19.  megjegyzi, hogy az utólagos ellenőrzések során a közös vállalkozás 1,52%-os fennmaradó hibaarányt jelentett;

Csalás elleni stratégia

20.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás pénzügyi szabályzata kimondja, hogy a költségvetést eredményes és hatékony belső kontroll-standardokkal összhangban kell végrehajtani, beleértve a csalások és szabálytalanságok megelőzését, felderítését, korrekcióját és nyomon követését;

21.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás kutatás terén érvényes csalás elleni aktualizált stratégiáját az irányító testület 2016 áprilisában fogadta el, és az figyelembe veszi a Horizont 2020 keretében bevezetett változásokat;

22.  a Számvevőszék jelentése alapján megjegyzi, hogy a közös vállalkozás belső kontroll-eljárásokat vezetett be, amelyek észszerű bizonyosságot nyújtanak a csalások és a szabálytalanságok megelőzéséről és felderítéséről (a kifizetések előzetes ellenőrzése, összeférhetetlenségi politika, utólagos ellenőrzések a támogatások kedvezményezettjeinél), és végrehajtotta a cselekvési tervben szereplő intézkedéseket, úgymint a Bizottság adatbázisainak igénybevétele a kizárt szervezetek vagy az esetleges kettős finanszírozás beazonosítására;

Belső kontroll-rendszerek

23.  a Számvevőszék jelentése alapján megjegyzi, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) ellenőrzést végzett az uniós finanszírozású kutatás eredményeinek terjesztéséről; megjegyzi továbbá, hogy ennek eredményeként az IAS javításokat javasolt, úgymint a tagokkal kötött támogatási megállapodások keretében a tagok által elért kutatási eredmények használatával és terjesztésével kapcsolatos tervezés és beszámolás, a kiemelt partnerek által a kutatási eredmények terjesztéséről és kiaknázásáról készített beszámolók értékelése, a teljesítménnyel kapcsolatos monitoring és beszámolás, valamint a közös vállalkozásnál a kutatási eredmények központi terjesztése és a kedvezményezettek kiadványainak minőségellenőrzése; megjegyzi továbbá, hogy az IAS két nagyon fontos ajánlást tett, és hogy a közös vállalkozás célzott cselekvési tervet dolgozott ki azok végrehajtása érdekében;

24.  megjegyzi, hogy az IAS részlegesen lezárta a tagok által elért kutatási eredmények használatával és terjesztésével kapcsolatos tervezést és beszámolást illető kérdéseket, és kitűzte a 2017-ben esedékes teljes megvalósításhoz kapcsolódó határidőket; megjegyzi, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos monitoringra és beszámolásra vonatkozó ajánlást az IAS lezárta;

Egyéb

25.  megjegyzi, hogy a nemek képviseleti aránya rendkívül kiegyensúlyozatlan különösen a műszaki felülvizsgálatokban (nők: 3,2%, férfiak: 96,8%), és nagyon kiegyensúlyozatlan a tudományos bizottságokban (nők: 14,3%, férfiak: 85,7%) illetve a programkoordinációs bizottságokban (nők: 16,7%, férfiak: 83,3%); sürgeti a közös vállalkozást, hogy javítsa a nemek képviseleti arányát a különböző testületeiben és terjesszen elő egy tervet e cél megvalósításához;

26.  üdvözli a régiókkal való együttműködés, valamint a Tiszta Égbolt 2 finanszírozásának az esb-alapokkal való növelése terén elért haladást, és ösztönzi a közös vállalkozást, hogy folytassa ezeket az erőfeszítéseket;

27.  felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közös vállalkozás közvetlenül részt vegyen a Horizont 2020 keretprogram félidős felülvizsgálatában azzal a céllal, hogy a közös vállalkozások eljárásait egyszerűsítsék és harmonizálják.

(1) A Tanács 558/2014/EU rendelete (2014. május 6.) a Tiszta Égbolt 2 Közös Vállalkozás létrehozásáról (HL L 169., 2014.6.7., 77. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat