Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2194(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0108/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0108/2017

Viták :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Szavazatok :

PV 27/04/2017 - 5.62

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0193

Elfogadott szövegek
PDF 365kWORD 51k
2017. április 27., Csütörtök - Brüsszel
2015. évi mentesítés: ITER közös vállalkozás
P8_TA(2017)0193A8-0108/2017
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy) 2015-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2016/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2017),

1.  mentesítést ad a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatója számára a közös vállalkozás 2015-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 473., 2016.12.16., 33. o.
(2) HL C 473., 2016.12.16., 34. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2017. április 27-i határozata a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy) 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2016/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a közös vállalkozás válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a közös vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2017. február 21-i tanácsi ajánlásra (05875/2017 – C8-0085/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(4) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2017),

1.  jóváhagyja a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 473., 2016.12.16., 33. o.
(2) HL C 473., 2016.12.16., 34. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 90., 2007.3.30., 58. o.
(5) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2017. április 27-i állásfoglalása a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy) 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2016/2194(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0108/2017),

A.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást („Fusion for Energy”) (a továbbiakban: közös vállalkozás) a 2007/198/Euratom tanácsi határozattal, 2007 márciusában hozták létre 35 éves időtartamra,

B.  mivel a közös vállalkozás tagjai a Bizottság által képviselt Euratom, az Euratom tagállamai és harmadik országok, melyek együttműködési megállapodást kötöttek az Euratommal a szabályozott magfúzió terén,

C.  mivel a Közös Vállalkozás célja az uniós hozzájárulás biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési projekthez; az Euratom és Japán között kötött, a tágabb megközelítés keretében folytatandó tevékenységekről szóló megállapodás végrehajtása; és egy demonstrációs fúziós reaktor (DEMO) megépítésének előkészítése;

D.  mivel a Közös Vállalkozás 2008 márciusában kezdte meg önálló működését,

Általános megjegyzések

1.  megjegyzi, hogy az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: „a Számvevőszék”) a közös vállalkozás éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) megállapítja, hogy a közös vállalkozás 2015-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, illetve a tárgyévben lezajlott gazdasági és pénzforgalmi események eredményét;

2.  elismeri, hogy a Számvevőszék jelentése véleménye szerint a Közös Vállalkozás 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját megalapozó tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek;

3.  aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy hogy a Számvevőszék jelentése ismét hangsúlyozza, hogy az ITER tevékenységeinek bonyolultsága miatt a közös vállalkozás által a projekt ITER kiépítési szakaszára nyújtott hozzájárulást illetően jelentős a költségnövekedés kockázata, ugyanakkor azonban azt is elismeri, hogy jelentős haladást sikerült elérni számos területen, ami a projekt egész szerkezeti kezelésére kihat;

4.  hangsúlyozza, hogy a közös vállalkozás felelős az Unió hozzájárulásáért az ITER-projekthez, és hogy a költségvetés 6 600 000 000 EUR-t kitevő felső korlátját 2020-ig tartani kell; hangsúlyozza továbbá, hogy az ITER-projekttel kapcsolatban a fő kihívás annak biztosítása, hogy a valósághoz igazodó ütemtervet és költségvetési tervet tartani kell, és hogy bármely eltérést vagy problémát annak a lehető legkorábbi szakaszában fel kell fedezni; megállapítja, hogy a Számvevőszék jelentése „figyelemfelhívó megjegyzésében” ismét megjegyzi, hogy az építési szakaszra vonatkozóan a költségvetésben eredetileg 2010-ben figyelembe vett költségek megkétszerezése (a költségvetés felső korlátja jelenleg 6 600 000 000 EUR) nem foglalja magában a váratlan helyzetek kezelését; tudomásul veszi ezért, hogy a közös vállalkozás 2015-ben frissített pénzügyi értékelésében a hozzájárulás tekintetében némi előrelépést történt, ez ugyanis már átfogóbb adatot szerepeltet; tisztában van azzal, hogy a közelmúltban bekövetkezett és jelenleg is folyamatban lévő változások kulcsfontossággal bírnak a projekt jövőbeli sikere szempontjából;

5.  komoly aggodalmának ad hangot azzal összefüggésben, hogy a Számvevőszék jelentése szerint a közös vállalkozás 2015-ben nagyszabású vizsgálatot indított annak megállapítása céljából, hogy mekkora összegűre becsülhető a közös vállalkozásnak az ITER projekt építési szakaszához való hozzájárulásával kapcsolatos hozzájárulás megvalósítása, és az értékelés eredménye szerint ez az összeg várhatóan mintegy 2 375 000 000 euróra emelkedik, ami 35 %-kal nagyobb a Tanács által 2010-ben jóváhagyott összegnél; megjegyzi, hogy ez az összeg nagyobb a közös vállalkozás által 2014 novemberében előrejelzett növekedésnél, de elismeri, hogy ennek oka a számítások szélesebb hatókörének tudható be, ez ugyanis kiterjed a teljes kiépítési szakaszra, míg a korábbi felmérés csak az odaítélt szerződések költségeltéréseinek becslésével foglalkozott. üdvözli a közös vállalkozás által a költségek átfogóbb és a valóságot jobban tükröző költségbecslések érdekében tett erőfeszítéseket;

6.  rámutat, hogy a Számvevőszék jelentése hivatkozik a közös vállalkozás irányítóbizottsága által 2015-ben, az ITER cselekvési tervével összhangban elfogadott cselevési tervre, amelynek célja a projekt bonyolultságából fakadó kihívások leküzdése; megjegyzi, hogy az ITER Szervezete Tanácsa (az ITER Tanács) 2016. júniusi ülésén ad referendum elfogadta az ITER projektre vonatkozó új ütemezést és forrásokat (egy új „alapforgatókönyvet”, amelyhez a projekt építési szakaszának első stratégiai mérföldkövére, az ún. „első plazmára” vonatkozó szakaszos megközelítés társul), amit a valósághoz igazodónak tekintettek, és további mérföldkövek kijelölését is tartalmazta 2016-ra és 2017-re vonatkozóan, és az első plazma megvalósítása tekintetében 2015-öt tűzte ki célidőpontként; megjegyzi továbbá, hogy az ITER Tanács 2016. novemberi ülésén ad referendum jóváhagyta az első plazmára vonatkozó, 2015-ig tartó, valamint a Deterium Tritium műveletre vonatkozó, 2035-ig tartó átfogó ütemtervet; megjegyzi azonban, hogy az Európai Unió Tanácsa még nem fogadta el az új alapforgatókönyvet;

7.  ragaszkodik hozzá, hogy a Bizottságnak 2017 júliusa előtt terjesszen elő közleményt az ITER-projektről, ez ugyanis elengedhetetlen az egész projekt átláthatóságának biztosításához és a további intézkedések foganatosításához;

8.  rámutat, hogy a közös vállalkozás új igazgatóját 2016 januárjában nevezték ki, és már számos kulcsfontosságú változtatást bevezetett; megjegyzi, hogy az igazgató a 2015-ös cselekvési tervet kiegészítő 21 új intézkedést irányzott el; megjegyzi, hogy az új intézkedések nem csupán a költségvetés és az időkeret javítására szorítkoznak, hanem rendkívül nagyra törők, céljuk ugyanis a széleskörű és átfogó előrelépés biztosítása az ITER projekt hatékonyságát érintő számos területen, többek között az igazgatás és a kommunikáció, valamint a személyi állomány továbbképzése és szakmai fejlesztése terén;

9.  megjegyzi, hogy az elhalasztott 2014-es mentesítés megadására irányuló eljárás során a mentesítésért felelős hatóság felkérte a közös vállalkozás igazgatóját, hogy terjesszen elő előrehaladási jelentést valamennyi fontos intézkedéssel kapcsolatban, kimutatva, hogy a projekt jó irányba halad, és hogy ezek az intézkedések végrehajtásra kerültek; elismeri, hogy a jelentést 2017 januárjában a mentesítésért felelős hatóság elé terjesztették;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

10.  megjegyzi, hogy a végrehajtható végleges 2015-ös költségvetés  467 901 000 EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 586 080 000 EUR kifizetési előirányzatot tartalmazott; megjegyzi ezenkívül, hogy a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok felhasználási aránya 100%, illetve 99%-os volt; megjegyzi azonban, hogy az eredeti 2015-ös költségvetésben szereplő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokhoz viszonyítva a felhasználási arány csak 49%, illetve 82 % volt;

11.  megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatokból (467 900 000 EUR) 52 %-ot közvetlen egyedi kötelezettségvállalás alapján, míg a fennmaradó 48 %-ot globális kötelezettségvállalások alapján használták fel; rámutat, hogy az egyedi kötelezettségvállalásoknak az eredetileg tervezettnél alacsonyabb szintű teljesítménye főleg azzal magyarázható, hogy mind az ITER szervezet, mind pedig Japán kisebb összegű készpénz-hozzájárulást igényelt, továbbá egyes szerződések teljesítését – például a távműködtetés, a diagnosztizálás és a plazmatechnológia területén – későbbi időszakokra tették át;

12.  megjegyzi, hogy a költségvetés végrehajtását globális kötelezettségvállalások egyensúlyozták a folyamatban lévő közbeszerzések 2016-ban megvalósítandó lezárására irányuló 2015-ös munkaprogram legutóbbi módosításával összhangban, amelyek fő érintett területei a következők: épületek (a fő építési szerződések módosításaira vagy opcióira) és vákuumkamra (a főkamra beszerzésének véglegesítésére);

13.  elismeri, hogy a 2015-re vonatkozó költségvetés teljes végrehajtásának köszönhetően a törölt kötelezettségvállalások szintje 2015-re igen alacsony volt, a költségvetés mindössze 0,1%-át képviselte; megjegyzi, hogy a törölt kötelezettségvállalások 925 783 EUR teljes összege – ami a 2015-ben a nyitott igazgatási kötelezettségvállalására ki nem fizetett összegnek felel meg – 2014-ből került áthozatalra;

14.  megjegyzi, hogy a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eredménykimutatás egyenlegének összege 1 070 000 EUR volt; megjegyzi, hogy bizonyos egyéb bevételek is befolytak a költségvetésbe, például Görögországból a tagsági hozzájárulás 2014-es összegének késedelmes befizetése, valamint a Spanyolország késedelmes befizetése utáni kamatok;

15.  elismeri, hogy 2015 folyamán a közös vállalkozás 4 200 kifizetési ügyletet bonyolított le (a munkabérek kifizetését leszámítva), ami a 2014-es kifizetésekhez képest némi csökkenést mutat; megjegyzi továbbá, hogy 1 500 kifizetés számlateljesítésnek felelt meg, éspedig az e számlák kifizetéséhez szükséges idő mintegy hét nappal csökkent, ami a kapcsolódó pénzügyi eljárások optimalizálására irányuló erőfeszítéseknek köszönhető; elégedettségének ad hangot amiatt, hogy a kifizetési kérelmek elektronikus feldolgozásának alkalmazása terén 2014-ben a hatékonyság tekintetében jelentős előrelépést lehetett elkönyvelni;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

16.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás irányítótanácsa csalásellenes stratégiát és cselekvési tervet fogadott el a 2015 és 2017 közötti időszakra, ami figyelembe veszi a közös vállalkozás működésének összefüggésrendszerét, azaz azt, hogy felelősséget visel nagy összegű közpénzek igazgatásáért, valamint a potenciális csalási mechanizmusok felfedezéséért; megjegyzi, hogy konkrét célkitűzéseket határoztak meg, többek között az etikai vonatkozásokért, illetve az OLAF-fal fenntartott kapcsolatokért felelős tisztviselők kinevezése és a tudatosság fokozása tekintetében ;

17.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás határozatot 2015-ben hozott az informátorokra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a testületeire és bizottságaira alkalmazandó 2013-as összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálatáról;

Személyzeti felvételi eljárás

18.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás rendelkezéseket fogadott el a személyzeti szabályzat alkalmazása tekintetében; sajnálja, hogy a személyzeti szabályzat bizonyos egyedi végrehajtási szabályainak elfogadása még mindig várat magára;

19.  megjegyzi azonban, hogy hogy a legfontosabb kihívások egyikét továbbra is a különösen kiemelt területeken szükséges munkatársak rendelkezésre állása jelenti, és bátorítja az igazgatót, hogy fokozza a közös vállalkozás és az ITER szervezet együttműködése keretében a források optimalizálására irányuló erőfeszítéseit;

Belső kontroll

20.  megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentése szerint jelentős haladást sikerült elérni a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek számos területén, és hogy a Számvevőszék ezek közül is kiemelkedő eredménynek tekintette az építési szakasz befejezésével kapcsolatos becsült kiadások kiszámítását;

21.  elismeri, hogy a közös vállalkozás Irányítóbizottsága átfogó ellenőrzési és átvilágítási stratégiát fogadott el, amelynek fő célkitűzése, hogy ésszerű biztosítékot kell szolgáltatni az igazgató és az érintett külső szereplők számára a közös vállalkozás belső ellenőrzési rendszereinek teljesítménye tekintetében;

22.  elismeri, hogy a közös vállalkozás számítógépes szerződéskövető rendszert dolgozott ki (egy honlapot, amelyen a beszállítókkal dokumentumok cserélhetők), amely a kitűzött mérföldkövekkel, valamint általában véve a projekt egészével kapcsolatos előrehaladás átvilágításának fontos eszközét képezi; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás megkezdte a szerződéskövető rendszer eltérések és változtatások tekintetében történő kiegészítésének kidolgozását annak érdekében, hogy lehetővé tegye a szerződések valamennyi módosításának kezelését; bátorítja a közös vállalkozást, hogy fejlessze tovább és maradéktalanul használja ki az e rendszerek által kínált lehetőségeket;

23.  megjegyzi, hogy 2015-ben a közös vállalkozás belső ellenőrzési részlege két kötelezettségvállalást lezárt, valamint három nyomon követési kötelezettségvállalást bonyolított le; elvárja, hogy a közös vállalkozás tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az ajánlásokról, valamint az e kötelezettségvállalások tekintetében elért haladásról; megjegyzi továbbá, hogy a Bizottság belső ellenőrzési szolgálata elismerte a közös vállalkozás által a közbeszerzések terén elért előrelépést, és azt a következtetést vonta le, hogy a 2014-ben megfogalmazott kilenc ellenőrzési ajánlás közül hét megfelelően végrehajtásra került;

24.  elismeri, hogy a közös vállalkozás folyamatosan javítja belső ellenőrzését, és erőforrásait az első plazmára vonatkozó mérföldkő elérése érdekében megvalósítandó ITER-eredményekre összpontosítja, betartva a 2020-ig tartó időszakra meghatározott költségvetési felső határt. megjegyzi, hogy a közös vállalkozás tulajdonosi és felelősségi szerkezetét 2016 októberében egy új, kereskedelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó részleg létrehozásával továbbfejlesztették; felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a fent nevezett szerkezeti változtatásoknak köszönhetően elért eredményekről;

Operatív közbeszerzések és támogatások

25.  megjegyzi, hogy 2015 folyamán összesen 73 operatív közbeszerzési eljárás indult, és 79 közbeszerzési szerződés megkötésére került sor mintegy 326 000 000 EUR értékben; megjegyzi, hogy a legnagyobb értékű operatív közbeszerzési szerződések odaítélésére és aláírására az épületek és a távműködtetésű berendezések tekintetében került sor, de fajsúlyos közbeszerzési szerződéseket írtak alá a mágnesekkel és a neutrális sugárzással kapcsolatos rendszerek tekintetében is;

26.  elismeri, hogy 2015 folyamán az 1 000 000 EUR érték feletti közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges átlagos időtartam a 2014-es adatok szerinti 240 napról 140 napra csökkent, de tovább kell csökkenteni 100 napra; rámutat, hogy az 1 000 000 EUR érték alatti közbeszerzési szerződések megkötéséhez szükséges átlagos időtartam a 2014-es adatokhoz képest gyakorlatilag változatlan maradt;

27.  tudomásul veszi, hogy a közös vállalkozás által lefolytatott tárgyalásos eljárások a 2015-ben elindított operatív közbeszerzési eljárások 45%-át tették ki (2014-ben ez az adat 58% volt); meggyőződése, hogy jóllehet a közös vállalkozás 2015-ben csökkentette a tárgyalásos eljárások százalékos arányát, további erőfeszítésekre van még szükség – amennyiben lehetséges és szükséges – az operatív közbeszerzési eljárások során biztosítandó verseny fokozása érdekében; elismeri, hogy mivel egyes, rendkívül sajátságos termékek beszállítása esetén a verseny is rendkívül korlátozott, a tárgyalásos eljárások gyakran a legmegfelelőbb beszerzési módszert jelentik, különös tekintettel arra a kockázatra, hogy nyílt közbeszerzési eljárás körülményei között a szerződést a kellő tapasztalatokkal nem rendelkező, tehát a gyakorlati követelményeknek nem megfelelő gazdasági szereplőnek ítélhetik oda; felhívja a közös vállalkozást, hogy számoljon be a közbeszerzési eljárások során biztosítandó verseny fokozása érdekében foganatosított intézkedésekről (amennyiben ilyen intézkedésekre lehetőség van);

28.  hangsúlyozza, hogy a Számvevőszék jelentése jelentős haladást állapít meg a közbeszerzési eljárások tekintetében, ugyanakkor azonban több gyengeségre is rámutat, például két projekt befejezésével kapcsolatban a tényleges kiadások meghaladják a becsült összeget, egy közbeszerzési eljárás esetében pedig csúszott a határidő; felhívja a közös vállalkozást, hogy lépjen előre az ITER szervezettel a közbeszerzési megállapodásokhoz nyújtható hitelek elosztásáról folytatott tárgyalások terén;

Jogi keret

29.  felhívja a figyelmet a Számvevőszék jelentésében szereplő azon észrevételre, hogy 2015 decemberében a közös vállalkozás irányítótestülete végre módosította pénzügyi szabályzatát és alkalmazási szabályait annak érdekében, hogy összhangba hozza azokat az új uniós pénzügyi kerettel, valamint az e téren 2016. január 1-jén hatályba lépett jogszabályokkal; hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság kedvező véleményt bocsátott ki a közös vállalkozás által a pénzügyi szabályokban bevezetett módosításokról, de arra kérte a közös vállalkozást, hogy vegye fontolóra az új uniós pénzügyi kerettől való egyedi eltérésekre vonatkozó bizonyos rendelkezések továbbfejlesztését; megjegyzi, hogy a közös vállalkozás válasza szerint a közös vállalkozás tervei között szerepel ilyen rendelkezéseknek a végrehajtási szabályokba történő beépítése 2016 végéig; kéri a közös vállalkozást, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

30.  elismeri, hogy a közös vállalkozás felülvizsgálta mindazon munkaügyi eljárásait és folyamatait, amelyeket új pénzügyi szabályzata és annak végrehajtási szabályai, valamint a közbeszerzésre és hitelnyújtásra vonatkozó új belső szabályai érintenek; elégedetten veszi tudomásul a közös vállalkozás válaszát, amely szerint megtörtént az új rendelkezések beépítése a munkaügyi rendbe (a politikákba, a folyamatokba, az eljárásokba stb.);

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és iparpolitika

31.  megjegyzi, hogy a közös vállalkozás 2016-ban elfogadta a szellemi tulajdonra vonatkozó egységes dokumentumot; megjegyzi továbbá, hogy a közös vállalkozás formailag egységesítette e dokumentum felhasználását, e dokumentum alkalmazását ugyanis külön lépésként beillesztette minden új közbeszerzési eljárás lebonyolítási rendjébe;

Befogadási megállapodás

32.  elégedetten jegyzi meg, hogy 2016 májusában a közös vállalkozás igazgatója az irodahelyiségeket illetően – az irányítótestület jóváhagyását követően – meghosszabbított, hosszú távú bérleti szerződést írt alá a Spanyol Királysággal, az eddigi irodafelületet egyúttal 1 000 m2-rel megnövelve; tudomásul veszi továbbá, hogy az irányítótanács jóváhagyta a közös vállalkozás által használt irodahelyiségek felújítását.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat