Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 - Βρυξέλλες
 Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα
 Διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών
 Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και του Περού ***I
 Βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων ***I
 Τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από αυτή: Γεωργία ***I
 Η κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στη Γκαμπόν
 Εφαρμογή του Erasmus+
Κείμενα (630 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου