Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 2 februari 2017 - Bryssel
 En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet
 Gränsöverskridande aspekter av adoptioner
 Bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i handelsavtalet mellan EU och Colombia och Peru ***I
 Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***I
 Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering eller är undantagna från detta krav (Georgien) ***I
 Kris avseende rättsstatsprincipen i Demokratiska republiken Kongo och i Gabon
 Genomförandet av Erasmus+
Texter (374 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy