Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и правителството на островите Кук ***
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и островите Кук (резолюция)
 Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията
 Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС
 Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения *
 Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1-(циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия
 Преразглеждане на Европейския консенсус за развитие
 Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията
 Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания
 Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
Текстове (615 kb)
Правна информация - Политика за поверителност