Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 14. února 2017 - Štrasburk
 Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu ***
 Dohoda mezi EU a Cookovými ostrovy o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)
 Kontrola rejstříku a složení expertních skupin Komise
 Úloha oznamovatelů v souvislosti s ochranou finančních zájmů EU
 Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody *
 Podrobení nové psychoaktivní látky methyl-2-{[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolním opatřením
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod
 Přezkum Evropského konsensu o rozvoji
 Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU
 Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu
 Priority EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen
Texty (356 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí