Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 14. veebruar 2017 - Strasbourg
 ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping ***
 ELi ja Cooki saarte vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (resolutsioon)
 Komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimine
 Rikkumisest teatajate roll ELi finantshuvide kaitsmisel
 Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped *
 Uue psühhoaktiivse aine 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülestri (MDMB-CHMICA) suhtes kontrollimeetmete kehtestamine *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine
 ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne
 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal
 Soovitus nõukogule ELi prioriteetide kohta ÜRO naiste staatuse komisjoni 61. istungjärguks
Tekstid (330 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika