Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 14. februāris - Strasbūra
 ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums ***
 ES un Kuka Salu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (rezolūcija)
 Komisijas ekspertu grupu sastāvs un reģistra kontrole
 Trauksmes cēlēju nozīme ES finanšu interešu aizsardzībā
 To trešo valstu un organizāciju saraksts, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus *
 Kontroles pasākumi jaunajai psihoaktīvajai vielai metil-2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoātam (MDMB-CHMICA) *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Eiropas Konsensa attīstības jomā pārskatīšana
 Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku
 Dzimumu līdztiesības veicināšana garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā
 Prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 61. sesijā
Teksti (345 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika