Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 14 februari 2017 - Straatsburg
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden ***
 Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Cookeilanden (Resolutie)
 Controle van het register en de samenstelling van de deskundigengroepen van de Commissie
 De rol van klokkenluiders bij de bescherming van de financiële belangen van de EU
 Lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten sluit *
 Het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indool-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoaat (MDMB-CHMICA) aan controlemaatregelen *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel detailhandel
 Herziening van de Europese consensus over ontwikkeling
 Jaarverslag over het EU-mededingingsbeleid
 Bevordering van gendergelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg en het klinische onderzoek
 Prioriteiten voor de 61e vergadering van de Commissie van de VN inzake de positie van de vrouw
Teksten (360 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid