Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 14 lutego 2017 r. - Strasburg
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka ***
 Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Wyspami Cooka (rezolucja)
 Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji
 Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE
 Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia *
 Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3 dimetylobutanianu metylu (MDMB-CHMICA) *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju
 Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE
 Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań klinicznych
 Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet
Teksty (367 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności