Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 14 februarie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook ***
 Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE și guvernul Insulelor Cook (rezoluție)
 Controlul registrului și componența grupurilor de experți ale Comisiei
 Rolul denunțătorilor în protejarea intereselor financiare ale UE
 Lista statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri *
 Impunerea măsurilor de control cu privire la noua substanță psihoactivă metil 2-[[1-(ciclohexilmetil)-1Hindol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA) *
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Revizuirea Consensului european privind dezvoltarea
 Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței
 Promovarea egalității de gen în sănătatea mintală și în cercetarea clinică
 Prioritățile UE pentru cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii
Texte
Ediţie definitivă (373 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate