Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 14. februára 2017 - Štrasburg
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi ***
 Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Cookovými ostrovmi (uznesenie)
 Kontrola registra a zloženie expertných skupín Komisie
 Úloha oznamovateľov v rámci ochrany finančných záujmov EÚ
 Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody *
 Podrobenie novej psychoaktívnej látky metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát (MDMB-CHMICA) kontrolným opatreniam *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Revízia Európskeho konsenzu o rozvoji
 Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ
 Podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu
 Priority pre 61. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien
Texty (361 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia