Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 14 februari 2017 - Strasbourg
 Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna ***
 Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Cooköarna (resolution)
 Kontroll över registret och sammansättningen av kommissionens expertgrupper
 Visselblåsares roll för skyddet av EU:s ekonomiska intressen
 Förteckning över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser *
 Att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrollåtgärder *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
 Översynen av det europeiska samförståndet om utveckling
 Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik
 Främjande av jämställdhet inom psykisk hälsa och klinisk forskning
 Prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s kvinnokommission
Texter (351 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy