Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg
 Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus ***
 EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus ***
 EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimus ***
 EU:n ja Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma)
 Siviili-ilma-alusten kauppaa koskeva sopimus (sopimuksen kattamat tuotteet) ***
 Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I
 Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus
 Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus
 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017
 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat
 Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017
 Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016
 Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet
Tekstit (616 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö