Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg
 Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU ***
 Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada ***
 Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië ***
 Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (resolutie)
 Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (bijlage wat de daaronder vallende producten betreft) ***
 Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I
 Verslag 2016 over Albanië
 Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina
 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017
 Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017
 Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017
 De bankenunie – jaarverslag 2016
 Biologische pesticiden met een laag risico
Teksten (638 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid