Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg
 Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą ***
 Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada ***
 Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią ***
 Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (rezolucja)
 Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi (załącznik dotyczący zakresu produktów) ***
 Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I
 Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii
 Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017
 Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r.
 Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r.
 Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016
 Pestycydy biologiczne o niskim ryzyku
Teksty (634 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności