Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 15 februari 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Övergripande avtal om ekonomi och handel mellan EU och Kanada ***
 Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Kanada ***
 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet ***
 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (resolution)
 Överenskommelse om handel med civila flygplan (bilaga om produkttäckning) ***
 Kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar ***I
 Rapport för 2016 om Albanien
 Rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga tillväxtöversikten 2017
 Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2017
 Styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2017
 Bankunionen – årsrapport 2016
 Biologiska bekämpningsmedel med låg risk
Texter
Slutlig utgåva (606 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy