Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург
 Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франсиска Рамирес
 Екзекуции в Кувейт и Бахрейн
 Гватемала, по-специално положeнието на защитниците на правата на човека
 Борбата срещу тероризма ***I
 Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I
 Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз
 Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон
 Бюджетен капацитет за еврозоната
 Гражданскоправни норми за роботиката
 Европейска инициатива за компютърни услуги в облак
 Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове
 Стратегия за въздухоплаването в Европа
 Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове — въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред
Текстове (861 kb)
Правна информация - Политика за поверителност