Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 16. februar 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francisca Ramirez' tilfælde
 Henrettelser i Kuwait og Bahrain
 Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere
 Bekæmpelse af terrorisme ***I
 Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I
 Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur
 Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale
 Budgetmæssig kapacitet for euroområdet
 Civilretlige bestemmelser om robotteknologi
 Det europæiske cloud-initiativ
 Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde
 Luftfartsstrategi for Europa
 Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem
Tekster
Endelig udgave (485 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik