Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
 Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramirez
 Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν
 Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I
 Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων ***I
 Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας
 Δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ
 Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής
 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος
 Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων
 Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη
 Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕΤ - επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και πορεία προς τα εμπρός
Κείμενα (904 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου