Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 16 februari 2017 - Straatsburg
 De situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de kwestie Francisca Ramirez
 Executies in Koeweit en Bahrein
 Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten
 Terrorismebestrijding ***I
 Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen ***I
 Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie
 Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon
 Begrotingscapaciteit voor de eurozone
 Civielrechtelijke bepalingen over robotica
 Europees cloudinitiatief
 Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen
 Een luchtvaartstrategie voor Europa
 Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op cohesiebeleid en de verdere voortgang
Teksten (509 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid