Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramirez
 Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie
 Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
 Zwalczanie terroryzmu ***I
 Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych ***I
 Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej
 Poprawa funkcjonowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony
 Możliwości budżetowe strefy euro
 Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki
 Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze
 Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
 Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa
 Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania
Teksty
Wersja ostateczna (513 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności