Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 16. februára 2017 - Štrasburg
 Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej
 Popravy v Kuvajte a Bahrajne
 Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv
 Boj proti terorizmu ***I
 Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I
 Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie
 Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy
 Rozpočtová kapacita pre eurozónu
 Normy občianskeho práva v oblasti robotiky
 Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu
 Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov
 Stratégia v oblasti letectva pre Európu
 Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup
Texty (503 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia