Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg
 Situationen för de mänskliga rättigheterna och demokratin i Nicaragua, fallet Francisca Ramirez
 Avrättningar i Kuwait och Bahrain
 Guatemala, särskilt situationen för människorättsförsvarare
 Bekämpande av terrorism ***I
 Förstärkta kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna ***I
 Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen
 Att förbättra Europeiska unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential
 Budgetkapacitet för euroområdet
 Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik
 Europeiskt initiativ för molnbaserade tjänster
 Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag
 En luftfartsstrategi för EU
 Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt
Texter (502 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy