Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2651(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0270/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.69
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0200

Texte adoptate
PDF 261kWORD 51k
Joi, 27 aprilie 2017 - Bruxelles
Situația din Venezuela
P8_TA(2017)0200RC-B8-0270/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere numeroasele sale rezoluții anterioare referitoare la situația din Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela(1), cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela(2), cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela(3) și cea din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela(4),

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Venezuela este parte,

–  având în vedere Carta democratică interamericană, adoptată la 11 septembrie 2001,

–  având în vedere Constituția Venezuelei, în special articolele 72 și 233,

–  având în vedere scrisoarea din 16 mai 2016 adresată de Human Rights Watch Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Luis Almagro Lemes, cu privire la Venezuela(5),

–  având în vedere declarația din 31 martie 2017 a Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, referitoare la decizia Curții Supreme din Venezuela de a prelua competențele legislative ale Adunării Naționale,

–  având în vedere avertismentele incluse în rapoartele OAS din 30 mai 2016 și 14 martie 2017 cu privire la Venezuela și apelul Secretarului General al acesteia privind convocarea de urgență a Consiliului permanent, în temeiul articolului 20 din Carta democratică, în vederea discutării crizei politice din Venezuela,

–  având în vedere scrisoarea din 27 martie 2017 a Vicepreședintelui Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, privind acuta criză politică, economică și umanitară din Venezuela, care se înrăutățește,

–  având în vedere declarația OAS semnată de 14 dintre statele membre ale acesteia la 13 martie 2017 în care se solicita Venezuelei ca, printre alte măsuri, să organizeze rapid alegeri, să elibereze deținuții politici și să recunoască separarea puterilor prevăzută în constituție;

–  având în vedere rezoluția Consiliului permanent al OAS din 3 aprilie 2017 referitoare la evenimentele recente din Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 27 martie 2017 Curtea Supremă din Venezuela a pronunțat o hotărâre prin care declara neconstituționale toate actele legislative adoptate de Adunarea Națională; întrucât, la 29 martie 2017, Curtea Supremă din Venezuela a pronunțat o hotărâre prin care acuza Adunarea Națională de sfidare, anula toate acțiunile sale legislative și prevedea ca funcția legislativă să fie preluată de Curtea Supremă;

B.  întrucât hotărârile pronunțate de Curtea Supremă din Venezuela contravin atât separării puterilor garantate de constituție, cât și obligației care le revine tuturor judecătorilor de a respecta și de a asigura integritatea Constituției venezuelene (articolul 334);

C.  întrucât hotărârile au fost pronunțate fără un temei constituțional – atât în ceea ce privește competențele conferite Adunării Naționale (articolul 187 din Constituție), cât și în ceea ce privește competențele conferite Camerei Constituționale a Curții Supreme (articolul 336 din Constituție);

D.  întrucât procurorul general numit de guvernul din Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a condamnat hotărârea pronunțată de Curtea Supremă, considerând că aceasta contravine ordinii constituționale; întrucât, ca urmare a reacțiilor internaționale și a numeroaselor apeluri, președintele Nicolas Maduro a solicitat Curții Supreme să revizuiască hotărârea de anulare a tuturor competențelor Adunării Naționale și întrucât, la 1 aprilie 2017, Curtea Supremă a pronunțat noi hotărâri care revocau hotărârea anterioară;

E.  întrucât Curtea Supremă a hotărât anterior că Adunarea Națională se face vinovată de sfidare și a anulat acțiunile acesteia la 1 august 2016 și la 5 septembrie 2016, prin Hotărârea nr. 808;

F.  întrucât coaliția opoziției din Venezuela (Mesa de la Unidad Democrática) a câștigat 112 locuri în Adunarea Națională, unicamerală, compusă din 167 de membri, deci o majoritate de două treimi, în comparație cu 55 de locuri pentru PSUV; întrucât Curtea Supremă a împiedicat patru reprezentanți ai Adunării Naționale să-și preia mandatul (trei dintre aceștia fiind membri ai opoziției), ceea ce a făcut ca opoziția să își piardă majoritatea de două treimi;

G.  întrucât cele mai recente arestări arbitrare au ridicat numărul deținuților politici la peste o sută, printre aceștia fiind și lideri politici marcanți precum Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos și Yon Goicoechea;

H.  întrucât liderului opoziției venezuelene, de două ori candidat la președinție, Henrique Capriles, i s-a interzis să dețină funcții politice timp de 15 ani; întrucât această decizie a fost întemeiată pe presupuse acuzații de „nereguli administrative” în calitate de guvernator al statului Miranda;

I.  întrucât forțele de securitate din Venezuela, printre care garda națională și poliția națională, precum și grupuri armate ilegale, au utilizat, de la începutul protestelor, în mod repetat, forța brutală împotriva protestatarilor pașnici, inclusiv membri ai Congresului, care s-au opus deciziei de anulare a competențelor Adunării Naționale; întrucât aceste confruntări s-au soldat cu mai mult de 20 de morți, numeroși răniți și numeroase arestări;

J.  întrucât la 3 aprilie 2017, 17 din cele 21 de state membre ale Consiliului permanent al OAS și-au exprimat îngrijorarea profundă cu privire la modificarea neconstituțională a ordinii democratice în Venezuela; întrucât câteva țări din regiune și-au exprimat recent dorința de a facilita procesul de mediere din Venezuela, creând astfel posibilitatea unei soluții;

K.  întrucât guvernul a suspendat alegerile locale și regionale programate pentru decembrie 2016 și a împiedicat organizarea unui referendum de demitere – o prevedere constituțională care permite ca 20 % dintre alegători să solicite demiterea unui președinte care nu este popular – cu toate că au fost îndeplinite toate cerințele constituționale,

1.  condamnă încălcarea neconstituțională continuă a ordinii democratice în Venezuela, după hotărârea pronunțată de Curtea Supremă din Venezuela cu scopul de a prelua competențele legislative ale Adunării Naționale, precum și lipsa separării și a independenței puterilor în stat;

2.  respinge ferm hotărârile Curții Supreme din Venezuela prin care suspendă competențele Adunării Naționale și le consideră o acțiune cu totul nedemocratică, care încălcă direct Constituția Venezuelei; consideră că este esențial, în pofida recentei revizuiri a unor elemente ale acestor hotărâri, ca guvernul din Venezuela să asigure restabilirea deplină a ordinii democratice;

3.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea gravă a democrației, drepturilor omului și a situației socioeconomice din Venezuela, într-un climat de instabilitate politică și socială din ce în ce mai accentuată;

4.  invită guvernul și Curtea Supremă din Venezuela să respecte constituția, în special competențele conferite tuturor membrilor aleși în mod corect ai Parlamentului;

5.  invită guvernul din Venezuela să garanteze separarea și independența puterilor și să reinstituie autoritatea constituțională deplină a Adunării Naționale; reamintește faptul că separarea puterilor și non-interferența între acestea este un principiu esențial al statelor democratice bazate pe statul de drept;

6.  invită guvernul Venezuelei să asigure eliberarea imediată și necondiționată a tuturor deținuților politici; reamintește că eliberarea tuturor deținuților politici a fost aprobată de Adunarea Națională, prin Legea reconcilierii naționale, respinsă prin decizia de veto a puterii executive; subliniază că nu poate exista o soluție pașnică durabilă pe termen lung pentru Venezuela dacă există deținuți politici;

7.  invită guvernul din Venezuela să respecte constituția și să prezinte cât mai curând posibil un calendar electoral care va permite organizarea de procese electorale libere și transparente, aceasta fiind singura cale pentru a pune capăt impasului politic actual; condamnă ferm decizia Contraloría (Curtea de Conturi) din Venezuela de a interzice liderului opoziției, Henrique Capriles, să dețină funcții politice pentru o perioadă de 15 ani; invită guvernul venezuelean să înceteze practica marginalizării liderilor opoziției prin privarea de drepturile lor politice;

8.  salută rezoluția adoptată de Consiliul Permanent al OAS la 3 aprilie 2017 și îl invită pe VP/ÎR să o sprijine; salută voința exprimată de multe țări din regiune de a facilita un proces de mediere pentru obținerea unui acord național; invită VP/ÎR, de asemenea, să examineze în mod activ împreună cu organizațiile internaționale și regionale alte măsuri care ar permite UE să restabilească pe deplin democrația în Venezuela;

9.  condamnă ferm reprimarea brutală a protestelor pașnice de către forțele de securitate din Venezuela și grupurile armate ilegale, soldată cu mai mult de 20 de morți, numeroși răniți și numeroase arestări; invită guvernul din Venezuela să cerceteze toate decesele survenite, precum și să respecte și să garanteze dreptul constituțional la libertatea de întrunire pașnică; invită autoritățile venezuelene să garanteze securitatea și exercitarea liberă a drepturilor pentru toți cetățenii, în special apărătorii drepturilor omului, jurnaliștii, activiștii politici și membrii organizațiilor neguvernamentale independente care sunt expuși unui risc mai mare de atacuri și detenție arbitrară;

10.  invită autoritățile din Venezuela să permită de urgență intrarea ajutoarelor umanitare în țară și să acorde acces organizațiilor internaționale care doresc să ofere asistență sectoarelor celor mai afectate ale societății; invită comunitatea internațională, în special, țările vecine și țările din UE, să ia în considerare criza umanitară care poate apărea ca urmare a numărului mare de venezueleni care își părăsesc țara;

11.  reiterează apelul său urgent de a trimite cât mai curând o delegație a Parlamentului European în Venezuela și de a purta unui dialog cu toate părțile implicate în conflict;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0176.
(2) JO C 294, 12.8.2016, p. 21.
(3) JO C 316, 30.8.2016, p. 190.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2016)0269.
(5) https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela

Aviz juridic - Politica de confidențialitate