Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0113(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0074/2017

Внесени текстове :

A8-0074/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/05/2017 - 6.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0201

Приети текстове
PDF 453kWORD 48k
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Монголия (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) ***
P8_TA(2017)0201A8-0074/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 май 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09264/2016),

—  като взе предвид проекта на Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (08940/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно членове 207 и 209 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0455/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0074/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Монголия.

Правна информация - Политика за поверителност