Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0113(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0074/2017

Ingediende teksten :

A8-0074/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/05/2017 - 6.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0201

Aangenomen teksten
PDF 239kWORD 41k
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (toetreding van Kroatië) ***
P8_TA(2017)0201A8-0074/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 mei 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09264/2016),

–  gezien het ontwerpprotocol bij de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (08940/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 207 en 209, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0455/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8-0074/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van Mongolië.

Juridische mededeling - Privacybeleid