Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0113(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0074/2017

Texte depuse :

A8-0074/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/05/2017 - 6.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0201

Texte adoptate
PDF 239kWORD 47k
Marţi, 16 mai 2017 - Strasbourg
Protocolul la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (aderarea Croației) ***
P8_TA(2017)0201A8-0074/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09264/2016),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (08940/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 209 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0455/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0074/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Mongoliei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate