Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0113(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0074/2017

Predkladané texty :

A8-0074/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/05/2017 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0201

Prijaté texty
PDF 242kWORD 41k
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg
Protokol k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (pristúpenie Chorvátska) ***
P8_TA(2017)0201A8-0074/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (09264/2016 – C8-0455/2016 – 2015/0113(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09264/2016),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (08940/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207, článkom 209 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0455/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0074/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Mongolska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia