Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0311(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0169/2017

Predkladané texty :

A8-0169/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/05/2017 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0202

Prijaté texty
PDF 245kWORD 41k
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg
Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou (pristúpenie Chorvátska) ***
P8_TA(2017)0202A8-0169/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. mája 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13824/2016 – C8-0527/2016 – 2016/0311(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13824/2016),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (13823/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a i) a článkom 218 ods. 8 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0527/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu a odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A8-0169/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Bosny a Hercegoviny.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia