Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0322(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0174/2017

Внесени текстове :

A8-0174/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/05/2017 - 6.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0203

Приети текстове
PDF 454kWORD 48k
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Споразумение ЕС—Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите ***
P8_TA(2017)0203A8-0174/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 май 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13710/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (13711/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 77, параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0005/2017),

—  като взе предвид писмото на комисията по външни работи,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0174/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Кралство Норвегия.

Правна информация - Политика за поверителност