Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0322(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0174/2017

Ingediende teksten :

A8-0174/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/05/2017 - 6.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0203

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 41k
Dinsdag 16 mei 2017 - Straatsburg
Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa ***
P8_TA(2017)0203A8-0174/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 mei 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (13710/2016 – C8-0005/2017 – 2016/0322(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (13710/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (13711/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0005/2017),

–  gezien de brief van de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0174/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen.

Juridische mededeling - Privacybeleid