Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2273(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0178/2017

Testi mressqa :

A8-0178/2017

Dibattiti :

PV 15/05/2017 - 19
CRE 15/05/2017 - 19

Votazzjonijiet :

PV 16/05/2017 - 6.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0205

Testi adottati
PDF 387kWORD 61k
It-Tlieta, 16 ta' Mejju 2017 - Strasburgu
Pjan ta' azzjoni 2016-2020 tal-UE dwar gvern elettroniku
P8_TA(2017)0205A8-0178/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Mejju 2017 dwar pjan ta' azzjoni 2016-2020 tal-UE dwar gvern elettroniku (2016/2273(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Karta dwar id-Dejta Miftuħa tal-G8,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-Pjan ta' Azzjoni Ewropew dwar il-gvern elettroniku 2011-2015 – L-użu tal-ICT għall-promozzjoni ta' gvern intelliġenti, sostenibbli u innovattiv" (COM(2010)0743),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' April 2012 dwar "Is-suq uniku diġitali kompetittiv – il-Gvern elettroniku bħala xprun(1),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar il-Gvern elettroniku għall-2016-2020. Inħaffu t-trasformazzjoni diġitali tal-amministrazzjoni pubblika" (COM(2016)0179),

–  wara li kkunsidra r-Rapport ta' Valutazzjoni Komparattiva 2016 tal-Kummissjoni dwar il-gvern elettroniku,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Strateġija għal Suq Uniku Diġitali għall-Ewropa" (COM(2015)0192) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2015)0100),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 bit-titolu "Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġital"(2),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni (UE) 2015/2240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà u oqfsa komuni għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (Programm ISA²) bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-1 ta' Ġunju 2016 bit-titolu "Standards Ewropej għas-Seklu 21" (COM(2016)0358),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Marzu 2011 bit-titolu "Il-Ħarsien tal-Infrastruttura Kritika ta' Informazzjoni – Kisbiet u l-passi li jmiss: lejn ċibersigurtà kriminali" (COM(2011)0163),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 dwar miżuri għal livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-Unjoni,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Lulju 2014 bit-titolu "Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-dejta" (COM(2014)0442),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Marzu 2016 bit-titolu "Lejn ekonomija ta' suċċess immexxija mid-dejta"(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1316/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, li jemenda r-Regolament (UE) Nru 913/2010 u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 680/2007 u (KE) Nru 67/2010,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni bit-titolu "Konnettività għal Suq Uniku Diġitali Kompetittiv – Lejn Soċjetà Ewropea tal-Gigabits" (COM(2016)0587) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2016)0300),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (COM(2016)0590) u l-Annessi 1 sa 11 tagħha – Valutazzjoni tal-Impatt (SWD(2016)0303), is-Sommarju Eżekuttiv tal-Valutazzjoni tal-Impatt (SWD(2016)0304), u s-Sommarju Eżekuttiv tal-Evalwazzjoni (SWD(2016)0305),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fejn tidħol il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali (COM(2016)0589),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar aċċess għal Internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilll tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 910/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar l-identifikazzjoni elettronika u s-servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern u li jħassar id-Direttiva 1999/93/KE ("ir-Regolament eIDAS"),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (Direttiva PSI),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2017 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' e-Card Ewropea tas-servizzi u l-faċilitajiet amministrattivi relatati (COM(2016)0824),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2017 bit-titolu "L-Iskambjar u l-Protezzjoni tad-Data Personali f'Dinja Globalizzata" (COM(2017)0007),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2017 bit-titolu " Il-Bini ta' Ekonomija Ewropea tad-Data" (COM(2017)0009),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2017 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u li jħassar id-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika) (COM(2017)0010),

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-10 ta' Jannar 2017 għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (COM(2017)0008),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 96/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 1996 dwar il-protezzjoni legali ta' databases,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' April 2016 bit-titolu "Inizjattiva Cloud Ewropea – Il-bini ta' dejta kompetittiva u ekonomija tal-għarfien fl-Ewropa" (COM(2016)0178),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2014/55/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 dwar il-fatturazzjoni elettronika fl-akkwist pubbliku,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-10 ta' Ġunju 2016 dwar "Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa" (COM(2016)0381),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0178/2017),

A.  billi l-istrateġiji għall-modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi jeħtieġ jiġu adattati għal ambjent li qed jinbidel, b'tali mod li jippermettu t-trasformazzjoni fi gvern diġitali;

B.  billi jenħtieġ li d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-gvern tgħin biex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tas-suq uniku, tippromwovi titjib fl-eżerċizzju taċ-ċittadinanza, ittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini u l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tar-reġjuni, issaħħaħ il-fehim taċ-ċittadini u l-involviment tagħhom fis-servizzi pubbliċi u ttejjeb l-effiċjenza u l-kosteffettività tagħhom, kif ukoll issaħħaħ il-parteċipazzjoni politika billi ttejjeb id-djalogu taċ-ċittadini mal-awtoritajiet pubbliċi u żżid it-trasparenza; billi jenħtieġ li l-UE tħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki u teknoloġiji bejn Stat Membru u ieħor;

C.  billi s-settur tal-ICT huwa msejjaħ biex jassisti dan il-proċess ta' trasformazzjoni billi jipprovdi soluzzjonijiet imfassla apposta għall-amministrazzjonijiet pubbliċi;

D.  billi t-trasformazzjoni fi gvern diġitali trid tinbeda fil-livell tal-Unjoni, tal-Istati Membri, reġjonali u lokali;

E.  billi l-potenzjal sħiħ ta' amministrazzjoni pubblika diġitali jista' jintlaħaq biss jekk iċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu jafdaw bis-sħiħ is-servizzi offruti;

F.  billi l-Portal tal-Ġustizzja Elettronika tal-UE huwa għodda essenzjali fir-rigward tal-aċċess għall-informazzjoni u l-ġustizzja, u jikkostitwixxi pass importanti fil-modernizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika tal-UE;

G.  billi huwa mistenni li aċċess aħjar għall-informazzjoni u ż-żieda fl-użu ta' għodda diġitali mtejba għal formalitajiet relatati mal-liġi tal-kumpaniji matul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-kumpaniji jżidu ċ-ċertezza legali u jnaqqsu l-ispejjeż tal-kumpaniji;

H.  billi għaddejjin sforzi biex jiġu interkonnessi r-reġistri tan-negozji elettroniċi u tal-insolvenza fl-Unjoni kollha, li huwa importanti għat-trasparenza u ċ-ċertezza legali fis-suq intern;

I.  billi aċċess uniku għal dawn ir-reġistri permezz tal-Portal tal-Ġustizzja Elettronika għadu mhux possibbli minħabba d-differenzi fl-istandards tekniċi użati mill-Istati Membri; billi hemm bżonn aktar sforzi sabiex iċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jiddisponu minn għodod ta' gvern elettroniku aċċessibbli, interoperabbli u faċli biex jintużaw; billi ċertu livell ta' protezzjoni u sigurtà fl-ipproċessar tad-dejta huwa prerekwiżit bażiku għall-użu tal-ġustizzja elettronika, fid-dawl tan-natura tad-dejta involuta fil-ħidma ġudizzjarja;

1.  Jemmen li l-iżvilupp tal-gvern elettroniku huwa element ewlieni tas-Suq Uniku Diġitali, u jistieden lill-Kummissjoni tidentifika miri speċifiċi u li jistgħu jitkejlu għall-Pjan ta' Azzjoni abbażi ta' indikaturi tal-prestazzjoni, u tissorvelja u tirrapporta kull sena lill-Parlament dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tiegħu; jenfasizza li l-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku 2011-2015 ta riżultati pożittivi kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f'dak tal-Istati Membri; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jivvalutaw ukoll il-ħtiġijiet tal-konsumaturi biex jiżdied il-livell ta' użu tas-servizzi elettroniċi;

L-amministrazzjonijiet pubbliċi jaqilbu għad-diġitali

2.  Huwa tal-fehma li l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom ikunu miftuħin, trasparenti, effiċjenti u inklużivi, u jipprovdu servizzi pubbliċi diġitali minn tarf għall-ieħor, bla fruntieri, personalizzati, faċli biex jintużaw u aċċessibbli għaċ-ċittadini u n-negozji minn hawn u l-2022, u b'hekk inaqqsu l-ispejjeż, l-ostakli u l-piżijiet amministrattivi għaċ-ċittadini u n-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, u għaldaqstant jitgawdew il-benefiċċji kollha tar-rivoluzzjoni diġitali; iqis, madankollu, li dan għandu jkun kompatibbli ma' ristrutturar ġust fl-amministrazzjoni pubblika;

3.  Jappoġġja l-pjan biex inizjattivi futuri jkunu bbażati fuq il-prinċipju "diġitali b'mod awtomatiku", u jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' "darba biss", li jagħmel l-interazzjoni mal-amministrazzjonijiet pubbliċi aktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji billi jiġu evitati proċessi amministrattivi li jieħdu wisq ħin u jagħmilha aktar faċli li informazzjoni mogħtija preċedentement terġa' tintuża għal applikazzjonijiet oħrajn; jenfasizza li, fil-fatt, skont l-istudji tal-Kummissjoni, l-implimentazzjoni tal-approċċ tal-prinċipju ta' "darba biss" fil-livell tal-UE mistennija tiffranka madwar EUR 5 biljun kull sena sal-2017; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar ir-riżultati tal-proġett pilota fuq skala kbira ta' darba biss għan-negozji u biex sal-aħħar tal-2017 tniedi proġett pilota fuq skala kbira ta' darba biss għaċ-ċittadini;

4.  Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi kemm jista' jkun malajr portal diġitali uniku li jipprovdi liċ-ċittadini u n-negozji pakkett interkonness u koerenti ta' servizzi tas-suq uniku online, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE, li jkopri informazzjoni dwar ir-regoli nazzjonali u tal-UE, kif ukoll servizzi ta' assistenza, u li jitlestew il-proċeduri l-aktar importanti għaċ-ċittadini u n-negozji f'sitwazzjonijiet transfruntiera u tgħin fl-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' darba biss fl-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni sħiħa u rapida tiegħu u jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiggarantixxu l-funzjonament effiċjenti u l-interoperabbiltà tiegħu, sabiex jiġu sfruttati l-potenzjal sħiħ u l-benefiċċji tiegħu; jenfasizza li għandha ssir promozzjoni tal-aħjar prattiki eżistenti li diġà jintużaw f'xi Stati Membri; jemmen li din l-inizjattiva għandha tiżgura li l-Istati Membri kollha jkollhom portal elettroniku uffiċjali uniku li jipprovdi aċċess għas-servizzi online kollha tagħhom u għas-servizzi interoperabbli disponibbli tal-UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni rapida u sħiħa tal-portali tal-"Punti ta' Kuntatt Uniku";

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra aktar modi biex tippromwovi soluzzjonijiet diġitali għall-formalitajiet matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' kumpanija, l-arkivjar elettroniku tad-dokumenti tal-kumpaniji u l-għoti ta' informazzjoni transfruntiera jew ta' tip ieħor għar-reġistri tan-negozji; jinnota li f'dan il-qasam il-leġiżlazzjoni taf tkun l-uniku mod biex jinħoloq qafas legali xieraq għal soluzzjonijiet diġitali applikabbli fl-UE kollha;

6.  Iqis li l-ħidma fuq l-interkonnessjoni elettronika tar-reġistri tan-negozji u tal-insolvenza tal-Istati Membri għandha tissaħħaħ, u jenfasizza l-importanza ta' din l-interkonnessjoni għas-suq intern; jenfasizza li kwalunkwe informazzjoni li għandha tingħata għandha timxi fuq mudell jew qafas Ewropew komuni;

7.  Jenfasizza l-importanza tal-inklużività, l-aċċessibbiltà u l-aċċess ġenerali għas-servizzi pubbliċi diġitali, fattur essenzjali li jsostni t-tfassil u t-twassil ta' politiki li jippromwovu l-kompetittività, it-tkabbir u l-impjiegi, u jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ u japplikaw id-direttiva l-ġdida dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku, li se tkun ta' benefiċċju għall-anzjani u l-persuni b'diżabilità;

8.  Jenfasizza l-importanza ta' "dejta miftuħa", fejn ċerta informazzjoni tas-settur pubbliku tkun liberament disponibbli għall-użu u l-użu mill-ġdid, inkluż minn partijiet terzi, fi ħdan u bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi; jenfasizza l-ħtieġa ta' salvagwardji li jiżguraw ir-rispett għad-drittijiet tal-awtur u l-protezzjoni tad-dejta; itenni li fluss miftuħ u inklużiv tad-dejta jippermetti l-iżvilupp ulterjuri u l-ħolqien ta' soluzzjonijiet innovattivi ġodda, u b'hekk tiżdied l-effiċjenza kif ukoll it-trasparenza; jenfasizza li dan it-tip ta' dejta u informazzjoni pubblika għandhom għalhekk jitqiegħdu għad-dispożizzjoni meta jkun possibbli, bil-ħsieb li jitrawmu opportunitajiet ġodda għall-għarfien u jingħata kontribut għall-iżvilupp u t-tisħiħ ta' soċjetà miftuħa; ifakkar li l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom, kemm jista' jkun, iqiegħdu l-informazzjoni għad-dispożizzjoni, speċjalment meta l-volum tad-dejta ġġenerat ikun kbir ħafna, bħal fil-każ tal-programm INSPIRE; iqis li għandhom isiru aktar sforzi biex jiġu implimentati strateġiji kkoordinati dwar id-dejta kemm fl-istituzzjonijiet tal-UE u kemm fl-Istati Membri, inkluż biex jiżdied u jitħaffef ir-rilaxx ta' dejta fid-dominju pubbliku, jiġu żgurati kwalità aħjar u aċċess faċli għad-dejta u tiġi pprovduta leġiżlazzjoni elettronika f'formati li jinqraw mill-magni;

9.  Jenfasizza l-benefiċċji tal-parteċipazzjoni elettronika u jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jagħmlu aktar użu mill-konsultazzjoni elettronika, l-informazzjoni elettronika u t-teħid tad-deċiżjonijiet elettroniku; jenfasizza li sabiex jiġi evitat l-abbuż tas-sistemi, il-parteċipazzjoni elettronika, u b'mod partikolari fir-rigward tat-teħid tad-deċiżjonijiet elettroniku, jeħtieġ tkun konformi mar-Regolament eIDAS, sabiex jiġu żgurati r-responsabbiltà u t-trasparenza;

10.  Jilqa' l-inizjattivi meħuda mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex jitjiebu l-mekkaniżmi ta' parteċipazzjoni elettronika fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri u jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa u tippromwovi aktar l-għodod diġitali, bħas-sistemi ta' votazzjoni elettronika u l-petizzjonijiet elettroniċi, li għandhom l-għan li jtejbu u jħeġġu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u tan-negozji fil-proċess tat-tfassil ta' politika tal-UE;

11.  Jinnota li l-użu tal-apparat mobbli żdied b'mod sinifikanti matul l-aħħar ħames snin, filwaqt li terz biss tas-siti elettroniċi pubbliċi huma aċċessibbli fuq apparat mobbli; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, jivvalutaw il-possibbiltajiet li jiżviluppaw soluzzjonijiet mobbli għas-servizzi tal-gvern elettroniku, u jiżguraw l-użu faċli għall-utent u l-aċċessibbiltà tagħhom għal kulħadd; jenfasizza li sabiex l-aċċessibbiltà tas-servizzi tal-gvern elettroniku tkun valida għall-futur, is-siti web u l-istrumenti tal-amministrazzjoni pubblika jeħtieġ jinżammu aġġornati mat-teknoloġija moderna u r-rekwiżiti ta' ċibersigurtà li dejjem qed jevolvu;

12.  Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu u jużaw l-akkwist elettroniku fix-xiri ta' provvisti u servizzi jew fil-ħruġ ta' offerti għal xogħlijiet pubbliċi, u b'hekk l-infiq pubbliku jsir aktar trasparenti u effiċjenti u jwassal għal inqas spejjeż u inqas burokrazija; jistieden ukoll lill-Istati Membri jżidu l-użu ta' reġistri tal-kuntratti u firem elettroniċi interoperabbli fis-setturi pubbliċi tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-passi meħtieġa biex jiżguraw li l-proċeduri ta' akkwist publiku jkunu trasparenti u li l-informazzjoni tkun disponibbli f'ħin reali għal dawk kollha li jipparteċipaw fihom; jistieden lill-Kummissjoni, f'dan ir-rigward, tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar l-użu tal-kriterji ta' innovazzjoni fl-offerti pubbliċi, b'mod partikolari billi tiżgura li l-offerti ma jimponux soluzzjonijiet iżda jħallu lok għall-offerenti biex jipproponu soluzzjonijiet innovattivi u miftuħa; jistieden lill-Kummissjoni tkompli l-ħidma tagħha fuq il-fatturazzjoni elettronika, is-sottomissjoni elettronika u n-notifika elettronika, u tħeġġeġ l-użu tal-identifikazzjoni elettronika fis-sistemi interni tal-amministrazzjonijiet pubbliċi sabiex jitjiebu r-responsabbiltà u t-traċċabbiltà fir-rigward tal-operazzjonijiet kollha f'sistemi bħal dawn;

13.  Jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati servizzi pubbliċi transfruntiera sikuri, affidabbli u interoperabbli, filwaqt li tiġi evitata aktar frammentazzjoni u jingħata appoġġ lill-mobbiltà; jenfasizza li l-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni huma fost l-elementi ewlenin għall-implimentazzjoni tal-gvern elettroniku, u għalhekk jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Standards Ewropej għas-Seklu 21" u anke, f'dan ir-rigward, ir-reviżjoni tal-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà; jenfasizza li l-użu ta' standards miftuħa huwa fundamentali biex iċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jipparteċipaw fil-pjattaformi tal-gvern, u jenfasizza li l-istandards jeħtieġ jaqdu l-interessi tas-soċjetà kollha kemm hi billi jkunu inklużivi, ġust u validi għall-futur, u li jiġu żviluppati b'mod miftuħ u trasparenti; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, jippromwovu standards miftuħa fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet diġitali pubbliċi u jagħtu aktar attenzjoni lill-interoperabbiltà u l-benefiċċji potenzjali tal-użu effikaċi tat-teknoloġija diġitali;

14.  Jiddispjaċih li, fl-2015, 28 % biss tad-djar Ewropej fiż-żoni rurali kellhom konnessjoni tal-internet fissa rapida u li l-kopertura medja fl-UE tal-4G, minkejja li hija ta' 86 % fl-UE kollha hija ta' 36 % biss fiż-żoni rurali, u jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa urġenti ta' appoġġ kontinwu għall-espansjoni tal-broadband, speċjalment fiż-żoni rurali, peress li l-aċċess għal konnessjoni broadband b'veloċità għolja hija indispensabbli għall-użu u għall-benefiċċju mis-servizzi tal-gvern elettroniku; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għalhekk, ikomplu jipprovdu finanzjament adegwat għall-espansjoni tal-broadband, l-infrastruttura tas-servizzi diġitali u l-interazzjoni transkonfinali tal-amministrazzjoni pubblika wara l-2020, fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jew programmi oħra adatti tal-UE, sabiex b'hekk tiġi żgurata sostenibbiltà fit-tul; jistieden lill-operaturi, f'dan ir-rigward, jinvestu aktar fl-infrastruttura biex titjieb il-konnettività fiż-żoni rurali u jiżguraw li anke ż-żoni rurali jibbenefikaw minn netwerks ta' kapaċità għolja ħafna fl-għamla ta' 5G, peress li din se tkun parti kostituttiva ewlenija tas-soċjetà diġitali tagħna;

15.  Jenfasizza li l-użu sħiħ ta' infrastrutturi sikuri, adegwati, reżiljenti, affidabbli u ta' prestazzjoni għolja, bħal netwerks tat-telekomunikazzjonijiet u tal-broadband ultraveloċi, huwa essenzjali għall-funzjonament tas-servizzi tal-gvern elettroniku; jitlob, għalhekk, li l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi jiġi adottat b'mod rapidu biex jintlaħqu l-objettivi strateġiċi Ewropej; iqis li huwa kruċjali li l-awtoritajiet pubbliċi jinżammu aġġornati mal-iżviluppi teknoloġiċi u jkollhom kapaċità suffiċjenti biex jadottaw teknoloġiji innovattivi, bħall-big data u l-internet tal-oġġetti, jew l-użu ta' servizzi mobbli, bħall-5G, li jkunu kapaċi jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-utenti;

16.  Iqis li l-użu mill-ġdid tal-moduli tekniċi tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) fis-settur pubbliku u dak privat huwa essenzjali għall-funzjonament tal-infrastruttura tas-servizzi diġitali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu garantiti kemm is-sostenibbiltà fit-tul tal-moduli tekniċi tas-CEF kif ukoll ir-riżultati ta' proġetti pilota fuq skala kbira u tal-ISA2 lil hinn mill-2020; jenfasizza l-potenzjal offrut mill-inizjattiva Wifi4EU fil-promozzjoni tal-aċċess universali għal netwerks ta' veloċità għolja; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tiżviluppa, flimkien mal-Istati Membri, struttura ta' governanza fit-tul bl-għan li jintlaħqu l-miri tas-Suq Uniku Diġitali, li għandu jkollu l-prijorità li jirreaġixxi għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini u n-negozji, u li għandu jippromwovi, kull fejn ikun possibbli, l-użu ta' standards komuni;

17.  Jinnota li l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi għal servizzi pubbliċi intensivi mil-lat ta' dejta, bħalma hu l-użu tas-servizzi ta' cloud computing, għadha kajmana u frammentata; ifakkar li servizzi bħal INSPIRE jiġġeneraw volumi kbar ta' dejta, u dan jirrikjedi kapaċità informatika ta' livell ogħla; jilqa', f'dan ir-rigward, l-"Inizjattiva Ewropea dwar il-Cloud Computing" tal-Kummissjoni u jqis li l-bażi tal-utenti tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa għandha tiġi estiża għas-settur pubbliku;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tqajjem kuxjenza dwar l-importanza tal-Portal tal-Ġustizzja Elettronika u l-użu tiegħu, u biex tagħmlu punt uniku ta' servizz għall-informazzjoni legali rilevanti kollha u għall-aċċess għall-ġustizzja fl-Istati Membri; jinnota, madankollu, li mhux il-partijiet għall-proċedimenti kollha għandhom aċċess ugwali u l-ħiliet neċessarji biex jużaw it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, u dan jista' jfisser li l-aċċess tagħhom għall-ġustizzja jkun limitat; jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari biex persuni b'diżabilità jingħataw aċċess għall-Portal tal-Ġustizzja Elettronika;

19.  Jilqa' l-introduzzjoni tal-e-CODEX, li jippermetti komunikazzjoni diretta bejn iċ-ċittadini u l-qrati fl-Istati Membri kollha, bħala pass importanti biex jiġi ffaċilitat l-aċċess transfruntier għas-servizzi pubbliċi;

20.  Jifraħ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għall-ħidma tagħhom biex jintroduċu l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI), li huwa siewi ħafna għar-riċerka legali u d-djalogu ġudizzjarju, u jilqa' l-ħolqien tal-magna tat-tiftix tal-ECLI, li għandha tiffaċilita l-aċċess għall-informazzjoni legali fl-Unjoni kollha;

21.  Itenni l-ħtieġa li jittejbu l-ħiliet diġitali tal-persunal amministrattiv, kif ukoll dawk taċ-ċittadini u n-negozji kollha, permezz tal-iżvilupp u l-appoġġ ta' attivitajiet ta' taħriġ fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex ikun minimizzat ir-riskju ta' esklużjoni diġitali, u li jiġu introdotti korsijiet ta' taħriġ speċjalizzati dwar is-servizzi tal-gvern elettroniku għall-impjegati taċ-ċivil u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet; jenfasizza li l-ħiliet diġitali huma prerekwiżit assolut għall-parteċipazzjoni fil-gvern elettroniku; iħeġġeġ l-iżvilupp ta' kurrikuli ta' tagħlim elettroniku rikonoxxuti fis-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta' Krediti (ECTS); iqis li element ewlieni għall-iżvilupp tal-gvern elettroniku huwa żieda kontinwa fl-iżvilupp tal-ħiliet diġitali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu indirizzati u evitati d-distakki diġitali bejn iż-żoni ġeografiċi, bejn il-persuni minn livelli soċjoekonomiċi differenti u bejn il-ġenerazzjonijiet; jistieden lill-Istati Membri jilqgħu s-suġġerimenti fil-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku li jippermettu liż-żgħażagħ, b'mod partikolari, jinteraġixxu ma' korpi amministrattivi b'modi li jirriflettu d-drawwiet komunikattivi tagħhom f'oqsma oħra ta' ħajjithom, u jenfasizza wkoll li t-tagħlim tal-ħiliet diġitali huwa partikolarment importanti fil-każ tal-anzjani, li spiss ma jkollhomx ħiliet jew fiduċja fl-użu tas-servizzi elettroniċi; iqis li l-Istati Membri għandhom jippromwovu t-tagħlim tul il-ħajja u jiffaċilitaw il-komunikazzjoni u l-kampanji edukattivi, inkluż il-ħolqien ta' netwerks għat-tagħlim tal-litteriżmu medjatiku, sabiex iċ-ċittadini tal-Unjoni jkunu jistgħu jagħmlu użu sħiħ mill-kapaċitajiet offruti mill-portali u s-servizzi ġodda tal-gvern elettroniku;

22.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ doppju, online u offline, inklużiv, biex tiġi evitata l-esklużjoni, meta titqies ir-rata attwali ta' illitteriżmu diġitali u l-fatt li aktar minn 22 % tal-Ewropej, speċjalment l-anzjani, jippreferu ma jużawx is-servizzi online meta jinteraġixxu ma' amministrazzjonijiet pubbliċi; jenfasizza li hemm bosta raġunijiet u ostakli li jwasslu biex persuna tirrifjuta li tuża s-servizzi online u li għandhom jiġu indirizzati jew eliminati, bħalma huma nuqqas ta' għarfien, nuqqas ta' ħiliet, nuqqas ta' fiduċja u perċezzjonijiet żbaljati; jemmen li sabiex tiġi evitata l-esklużjoni diġitali jew distakk diġitali aktar profond, għandhom jiġu żgurati l-aċċess u l-kwalità tas-servizzi tal-gvern elettroniku għaċ-ċittadini li jgħixu f'żoni rurali, muntanjużi jew remoti;

23.  Jenfasizza li l-qalba għad-diġitali tista' ġġib magħha ffrankar fl-ispejjeż għall-awtoritajiet pubbliċi; jifhem li d-diġitalizzazzjoni u sfidi oħra li joriġinaw mill-pakketti ta' modernizzazzjoni sikwit jiġu indirizzati f'kuntest ta' restrizzjonijiet baġitarji, u li, b'mod partikolari, l-awtoritajiet reġjonali u lokali għad għandhom quddiemhom piż ta' xogħol enormi fis-snin li ġejjin li għalhekk se jkun jeħtieġ mhux biss l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet diġitali bbażati fuq standards miftuħa, u b'hekk jitnaqqsu l-ispejjeż għall-manutenzjoni u tiżdied l-innovazzjoni, iżda wkoll il-promozzjoni ta' sħubijiet pubbliċi-privati; jenfasizza li l-kosteffettività se tidher maż-żmien peress li l-investiment fid-diġitalizzazzjoni se tgħin biex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi fil-futur; jenfasizza li, sadanittant, il-bżonn ta' approċċ online u offline jibqa' inevitabbli;

24.  Jirrimarka li, meta tiġi kkunsidrata d-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri amministrattivi individwali, iridu jitqiesu l-oġġezzjonijiet ibbażati fuq l-interess pubbliku prevalenti;

Gvern elettroniku transfruntier fil-livelli amministrattivi kollha

25.  Jenfasizza l-importanza li tinħoloq infrastruttura transfruntiera sostenibbli tal-gvern elettroniku bil-għan li tissimplifika l-aċċess tal-erba' libertajiet fundamentali u l-eżerċizzju tagħhom;

26.  Jenfasizza l-importanza ta' servizzi transfruntiera tal-gvern elettroniku għaċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum tagħhom, u jenfasizza l-benefiċċji li jkompli jiġi żviluppat Skambju Elettroniku ta' Informazzjoni dwar is-Sigurtà Soċjali (EESSI) u l-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol tal-EURES, kif ukoll is-servizzi elettroniċi tas-saħħa transfruntiera;

27.  Jilqa' l-inizjattivi differenti tal-Kummissjoni Ewropea biex jiġu żviluppati preskrizzjonijiet diġitali transfruntiera, b'mod partikolari fir-rigward tal-interoperabbiltà u l-istandardizzazzjoni; jenfasizza, madankollu, li l-adozzjoni ta' dawn is-soluzzjonijiet hija kajmana wisq meta jitqiesu l-valur u l-importanza ta' servizzi bħal dawn għaċ-ċittadini tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jkun fis-seħħ qafas xieraq biex titrawwem il-fiduċja bejn l-Istati Membri u jitħaffef l-iżvilupp ta' preskrizzjonijiet diġitali transfruntiera, mill-protezzjoni tad-dejta u s-sigurtà tal-iskambji tad-dejta għat-tnedija tal-infrastruttura u s-servizzi diġitali meħtieġa;

28.  Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa u tippromwovi aktar l-użu tal-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol tal-EURES, permezz ta' integrazzjoni aktar mill-qrib u kollaborazzjoni bejn is-sistemi tas-servizzi pubbliċi tal-impjiegi u l-portal EURES, sabiex tiġi ffaċilitata u tiżdied il-mobbiltà ta' min iħaddem u ta' dawk li jkunu qed ifittxu xogħol fl-Unjoni Ewropea;

29.  Jenfasizza li s-servizzi tas-saħħa elettronika jistgħu jtejbu b'mod sinifikanti l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini billi jipprovdu lill-pazjenti kura tas-saħħa aktar aċċessibbli, kosteffikaċi u effiċjenti;

30.  Iqis li għall-funzjonament sħiħ tas-servizzi transfruntiera tal-gvern elettroniku jeħtieġ jiġu indirizzati l-ostakli lingwistiċi, u l-amministrazzjonijiet pubbliċi, speċjalment fir-reġjuni tal-fruntiera, għandhom jagħmlu l-informazzjoni u s-servizzi tagħhom disponibbli bil-lingwi tal-Istat Membru tagħhom iżda anke b'lingwi Ewropej rilevanti oħra;

31.  Jenfasizza l-importanza li jkun hemm skambju tal-aħjar prattiki, eżempji u esperjenza ta' proġetti fil-livelli kollha tal-amministrazzjoni, kemm fi ħdan l-Istati Membri kif ukoll bejn Stat Membru u ieħor; jirrikonoxxi l-fatt li r-riżultati tal-proġetti pilota fuq skala kbira ffinanzjati mill-UE, bħal eSENSE, eCODEX u TOOP, jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għat-titjib tas-servizzi transfruntiera fl-Ewropa;

32.  Huwa tal-fehma li monitoraġġ komprensiv tal-prestazzjoni tal-gvern elettroniku fl-Istati Membri għandu jiżgura li l-metodoloġija tal-prestazzjoni tqis l-ispeċifiċitajiet nazzjonali b'mod adegwat; jenfasizza l-benefiċċji ta' prestazzjoni mkejla b'mod affidabbli fl-Istati Membri għal dawk li jfasslu l-politika u l-opinjoni pubblika;

33.  Jirrimarka li l-interoperabbiltà, l-istandards miftuħa u d-dejta miftuħa mhumiex biss fundamentali f'kuntest transfruntier iżda huma meħtieġa wkoll fil-livell amministrattiv nazzjonali, reġjonali u lokali f'kull Stat Membru, filwaqt li titqies ukoll il-ħtieġa tal-protezzjoni tad-dejta fit-trasferiment tal-informazzjoni;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE jkunu ta' eżempju fil-qasam tal-gvern elettroniku u joffru portal trasparenti u faċli biex jintuża għaċ-ċittadini u n-negozji, kif ukoll servizzi diġitali minn tarf għall-ieħor, b'mod partikolari għall-applikazzjoni għall-fondi tal-UE u l-akkwist pubbliku, u jistieden ukoll lill-Kummissjoni tħaffef l-isforzi tagħha fit-traduzzjoni tas-siti web tagħha fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE kollha u tenfasizza l-aħjar prattiki;

Il-protezzjoni tad-dejta u s-sigurtà

35.  Jenfasizza li l-fiduċja taċ-ċittadini fil-protezzjoni tad-dejta personali hija fundamentali biex jiġi żgurat is-suċċess tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku għall-2016-2020, u jenfasizza li l-amministrazzjonijiet pubbliċi jeħtieġ jittrattaw id-dejta personali b'mod sikur u f'konformità sħiħa mar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u mar-regoli tal-UE dwar il-privatezza, biex b'hekk tissaħħaħ il-fiduċja fis-servizzi diġitali;

36.  Jenfasizza li fil-kuntest tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku għandu jiġi kkunsidrat ukoll pjan dwar is-saħħa elettronika, peress li dan huwa parti importanti minnu; iqis li l-ġbir u t-trasferiment tad-dejta għandhom jitjiebu u li t-trasferiment tad-dejta transfruntier għandu jkun jista' jsir jekk ikun meħtieġ f'ċerti każijiet, peress li dan jiffaċilita l-forniment tas-servizzi tas-saħħa għaċ-ċittadini kollha tal-UE;

37.  Jirrimarka li, fl-istess ħin, il-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-dejta m'għandhiex titqies bħala ostaklu, iżda pjuttost għandha titqies bħala punt tat-tluq għall-iżvilupp ta' soluzzjonijiet innovattivi ta' gvern elettroniku, u għalhekk jenfasizza l-ħtieġa ta' gwida effikaċi dwar l-applikazzjoni tal-GDPR, kif ukoll ta' skambju kontinwu mal-partijiet ikkonċernati;

38.  Jinnota li 15 % biss tal-Ewropej jiddikjaraw li għandhom sens ta' kontroll sħiħ fuq l-użu tad-dejta personali tagħhom; iqis li huwa importanti li jkompli jiġi esplorat il-prinċipju tas-sjieda tad-dejta, u jemmen li l-miżuri meħuda fil-futur ikunu jistgħu jibnu fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-Bini ta' Ekonomija Ewropea tad-Data" u proposti relatati oħra;

39.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw l-implimentazzjoni rapida u kompluta tar-Regolament eIDAS, peress li l-firem elettroniċi, l-identifikazzjoni elettronika u l-awtentifikazzjoni elettronika huma l-partijiet kostituttivi bażiċi tas-servizzi pubbliċi diġitali transfruntiera; jenfasizza l-importanza li titħeġġeġ l-adozzjoni ta' skemi tal-eID notifikati skont ir-Regolament eIDAS min-naħa taċ-ċittadini, in-negozji u l-amministrazzjoni pubblika; jenfasizza, f'dan ir-rigward, li l-adozzjoni ta' dawn il-faċilitaturi ewlenin għandha tkun prijorità kemm tas-settur privat kif ukoll tas-settur pubbliku fl-iżvilupp tas-servizzi diġitali; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tieħu azzjoni biex tiffaċilita u tippromwovi l-kooperazzjoni pubblika-privata fl-użu transfruntier u transsettorjali tal-identifikazzjoni u l-firem diġitali; jilqa' wkoll il-Programm ISA2, li jkopri l-politiki kollha tal-UE li jirrikjedu l-interoperabbiltà tas-sistemi li jitħaddmu fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali;

40.  Jenfasizza li miżuri biex l-awtoritajiet pubbliċi jiġu protetti miċ-ċiberattakki u jkunu kapaċi jifilħu għal dawn l-attakki huma importanti ħafna u jeħtieġ li jiġu żviluppati; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ fil-livell Ewropew f'dan ir-rigward, b'mod partikolari minħabba li l-prinċipju ta' darba biss, li huwa komponent tal-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku għall-2016-2020, jiddependi fuq l-iskambju tad-dejta taċ-ċittadini bejn il-korpi amministrattivi Ewropej;

41.  Jenfasizza li s-sigurtà tad-dejta trid titqies mill-fażi tad-disinn tal-applikazzjonijiet, li jeħtieġ ikunu moderni u faċli biex jiġu mmaniġġjati, u ta' proċessi amministrattivi, li jkunu effiċjenti ("sigurtà fid-disinn") sabiex iċ-ċittadini u n-negozji jkunu jistgħu jibbenefikaw bis-sħiħ mit-teknoloġiji moderni;

o
o   o

42.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU C 258 E, 7.9.2013, p. 64.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0009.
(3) Testi adottati, P8_TA(2016)0089.

Avviż legali - Politika tal-privatezza