Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2058(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0196/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0196/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 17/05/2017 - 10.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0209

Elfogadott szövegek
PDF 273kWORD 48k
2017. május 17., Szerda - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme
P8_TA(2017)0209A8-0196/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország kérelme – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems) (COM(2017)0157 – C8-0131/2017 – 2017/2058(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0157 – C8-0131/2017),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0196/2017),

A.  mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre annak érdekében, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az Unió támogatja a globalizációt; mivel az Unió gondoskodik azokról, akik pillanatnyilag ki vannak téve a globális piac változásainak; mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámon az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be az elsősorban a Helsinki-Uusimaa (Uusimaa) (FI1B), Länsi-Suomi (Pirkanmaa) (FI19) és Pohjois- ja Itä-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa) (FI1D) nevű NUTS II. szintű régiókban a NACE Rev 2. rendszer alatti 26. ágazatban (Számítógépek, valamint elektronikai és optikai termékek gyártása) működő Nokia Oy (Nokia Network Systems) vállalatnál és három beszállítójánál és továbbfeldolgozó vállalatánál bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben az EGAA-hozzájárulásra jogosult 945 elbocsátott munkavállaló közül várhatóan 821 fog részt venni;

E.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy tagállamban, ideértve a beszállítók és a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat is;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 641 800 eurós pénzügyi hozzájárulásra, amely a 4 403 000 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy Finnország 2016. november 22-én nyújtotta be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, melynek értékelését bizonyos kiegészítő információk Finnország általi gyors benyújtását követően a Bizottság 2017. április 7-én befejezte, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  emlékeztet arra, hogy eddig 15 EGAA-kérelmet nyújtottak be a „Számítógépek, valamint elektronikai és optikai termékek gyártása” ágazathoz kapcsolódóan, melyek közül hármat Finnország nyújtott be(4), mindegyiket a globalizációs kritérium alapján; megállapítja, hogy a 15 kérelemből négy a Nokia vállalatait érintette; megállapítja, hogy a 2012-re vonatkozó végleges jelentések szerint Finnország EGAA-kérelmének benyújtását követően két évvel az EGAA-tevékenységek résztvevőinek 44%-a már alkalmazásban volt, a 2013-ra vonatkozó jelentések pedig 63%-os foglalkoztatást mutatnak; arra számít, hogy a Bizottság 2017. június 30-ig esedékes félidős értékelése(5) részletes információkkal szolgál majd az EGAA-támogatásban részesülők hosszú távú reintegrációjának arányáról, ahogyan arra a Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalásában(6) fel is szólított;

4.  emlékeztet arra, hogy az ikt-ágazat a finn gazdaságban kulcsfontosságú strukturális szerepet játszik; úgy véli, hogy a Nokia Oy vállalat közelmúltbeli elbocsátásai egy olyan tendenciát tükröznek, amely hatással van az egész finn technológiai ágazatra, melyben az elmúlt két évben a hatékonyság növelésére és a termékek versenyképességének fenntartására irányuló nyomás miatt rendkívül instabilnak bizonyultak a foglalkoztatási számadatok;

5.  emlékeztet arra, hogy az ikt-ágazat rendkívül érzékeny a globális piac változásaira; megállapítja, hogy az ágazaton belüli verseny globális, ami azt jelenti, hogy minden piaci szereplő versenyezhet ugyanazokért az ügyfelekért, az alkalmazottak munkavégzésének földrajzi helye és kulturális háttere pedig korlátozott jelentőségű;

6.  megállapítja, hogy a Nokia Oy vállalatnál történt elbocsátások a vállalat világszintű átalakítási programjának részét képezik, amely ahhoz szükséges, hogy fel lehessen venni a versenyt a kelet-ázsiai vetélytársakkal;

7.  rámutat arra, hogy miután közös hálózattechnológiai vállalkozást hozott létre a Siemens-szel, a Nokia Oy számos olyan intézkedést hozott – például erőforrásait a jövő technológiáira csoportosította át és csökkentette a személyzet létszámát –, melynek célja, hogy éves működési költségei 2018 végére 900 millió euróra csökkenjenek;

8.  megjegyzi, hogy a Nokia Oy vállalattól 2016-ban elbocsátott személyek vagy egyetemi szintű (40%) vagy középszintű (60%) végzettséggel rendelkeznek, és a programozásban vagy a tervezésben dolgoztak, és szakmai készségeik sok esetben elavultak; megállapítja, hogy a célzott kedvezményezettek 21%-a 54 év feletti, és ebben az életkorban rendkívül nehéz újra elhelyezkedni a munkaerőpiacon; ezenkívül megjegyzi, hogy a három érintett régióból kettőben a munkanélküliségi ráta már régóta az országos átlag felett van, valamint hogy a magasan képzettek munkanélküliségi rátája e régiók mindegyikében magas, és az 50 év felettiek helyzete kifejezetten nehéz;

9.  elismeri, hogy Finnország az érintettekkel, valamint a gazdasági és foglalkoztatási minisztériummal konzultálva dolgozta ki a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját, munkacsoportot hívva össze a célzott kedvezményezettek, a szociális partnerek, valamint a nemzeti és regionális partnerek részvételével;

10.  megállapítja, hogy Finnország hétféle intézkedést tervez: i. tanácsadási (coaching) és más előkészítő intézkedéseket, ii. foglalkoztatási és üzleti szolgáltatásokat, iii. képzést, iv. vállalkozásindítási támogatásokat, v. szakértői értékeléseket, vi. fizetési támogatásokat és vii. utazási, szállás- és költözési költségtérítést; megállapítja, hogy ezek a fellépések aktív munkaerőpiaci intézkedések; megállapítja, hogy ezek az intézkedések hozzá fognak járulni az elbocsátott munkavállalók újbóli elhelyezkedéséhez;

11.  megjegyzi, hogy a jövedelemtámogatási intézkedések a személyre szabott szolgáltatási csomag 13,34%-át teszik ki, így jóval az EGAA-rendeletben meghatározott, legfeljebb 35%-os korlát alatt maradnak, és hogy ezen intézkedéseket ahhoz a feltételhez kötik, hogy a megcélzott kedvezményezettek aktívan keressenek munkát vagy vegyenek részt képzési tevékenységekben;

12.  üdvözli, hogy a külföldi állásajánlatok finnországi munkakeresők felé való közvetítése érdekében igénybe veszik az EURES-hálózatot; nyugtázza, hogy az EGAA- és az EURES-szolgálatok közreműködésével nemzetközi toborzási rendezvények regionális szervezésére is sor kerül; üdvözli ezeket az intézkedéseket, és hogy a finn hatóságok a szabad mozgáshoz való joguk teljes körű kihasználására buzdítják az elbocsátott munkavállalókat;

13.  üdvözli a nyújtandó képzési és tanácsadási szolgáltatások választékát, valamint a Finnországon kívül munkát keresőknek és az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatást; az érintett munkavállalók életkorára és készségeire való tekintettel úgy véli, hogy ezek az intézkedések különösen helyénvalóak;

14.  üdvözli, hogy a finn hatóságok már 2016. június 2-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás iránti kérelmet megelőzően elkezdték nyújtani az érintett munkavállalók számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

15.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással;

16.  üdvözli, hogy tájékoztatásra és reklámra 59 000 eurót irányoztak elő, és hangsúlyozza ennek jelentőségét abban, hogy ösztönzi a támogatható kedvezményezetteket az EGAA-ból finanszírozott intézkedésekben való részvételre;

17.  megállapítja, hogy kellő forrásokat rendeltek az ellenőrzési és beszámolási tevékenységekhez; megállapítja, hogy az EGAA által támogatott szolgáltatásokról való rendszeres jelentéstétel javítani fogja az alapok megfelelő felhasználását; üdvözli, hogy az ellenőrzési és beszámolási tevékenységekre 20 000 eurót irányoztak elő;

18.  megállapítja, hogy a Nokia Networks Systems eleget tett jogi kötelezettségeinek, és valamennyi érdekelt féllel konzultált;

19.  hangsúlyozza, hogy a finn hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedések más uniós pénzügyi eszközből nem kapnak pénzügyi hozzájárulást;

20.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

21.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket; nyugtázza, hogy Finnország megerősítette, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem fogja helyettesíteni ezen intézkedéseket;

22.  azt ajánlja a tagállamoknak, hogy keressenek szinergiákat a nemzeti vagy uniós alapokból támogatott egyéb fellépésekkel, és hogy az EGAA intézkedései mellett használjanak ki egyéb uniós programokat is;

23.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az EGAA-ügyekkel kapcsolatos dokumentumokhoz;

24.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

25.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

26.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) EGF/2007/004 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia.
(5) Az 1309/2013/EU rendelet 20. cikke.
(6) Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007–2014. évi tevékenységéről, hatásáról és hozzáadott értékéről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0361).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2017/951 határozattal.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat